Προεδρικό διάταγμα 18/4/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2: 0,4.

 

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 250 m2 μέχρι 500 m2: 0,3.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων: 2 με μέγιστο ύψος αυτών 8,50 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον μιας θέσης για κάθε αυτοτελή κατοικία εμβαδού μεγαλύτερου των 50 m2 που έχει πρόσωπο σε πεζόδρομο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.