Προεδρικό διάταγμα 198/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 517/1991 (Β.6.4) με ελάχιστο εμβαδόν 18 m2. Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 150 κλινών που δεν διαθέτουν φαρμακείο, πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον 6 m2.}

 

2. Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να συμμορφωθούν προς τις προβλεπόμενες στην παράγραφος 1 υποχρεώσεις μέχρι τις 31-12-2007.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.