Προεδρικό διάταγμα 19/8/81d

ΠΔ 19-08-1981: Περί τροποποιήσεως των συντελεστών δόμησης σε περιοχή Ρουφ του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-1981: Περί τροποποιήσεως των συντελεστών δόμησης σε περιοχή Ρουφ του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 514/Δ/1981), 16-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979, περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 890/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούνται οι συντελεστές δομήσεως της περιοχής της περικλειόμενης μεταξύ των οδών Αγίου Πολυκάρπου, Αμφίπολης, Ορφέως και εκτός σχεδίου περιοχής οι καθορισθέντες δια των: α) από [ΠΔ] 27-09-1976 προεδρικού διατάγματος περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών εις την περιοχήν Ρουφ και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 310/Δ/1976), β) από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστού δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1978) και γ) από [ΠΔ] 23-12-1978 προεδρικού διατάγματος περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών εις την περιοχήν Ρουφ και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 27/Δ/1979), ως η περιοχή αυτή εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/39851/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος και καθορίζεται συντελεστής δομήσεως αυτής 2,10.

 

pd.19.8.81d

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.