Προεδρικό διάταγμα 205/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

2. Όλες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης τα σώματα ασφαλείας, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

 

3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

4. Στο Υπουργείο Εσωτερικών περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και των υπαγομένων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

 

5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Το μη πολιτικό προσωπικό, καθώς και το αγρονομικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.