Προεδρικό διάταγμα 21/11/78b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός της περιοχής της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του προηγουμένου άρθρου 1, καθορίζονται ως εις τον κάτωθι πίνακα:

 

Τομείς

Καθορισθέντες δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστές δομήσεως

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των οικοδομών

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

I

2,4

4

κατά ΓΟΚ

όλοι οι όροφοι σε πρόσοψη ασχέτως πλάτους οδού

II

1,6

4

14 m

όλοι οι όροφοι σε πρόσοψη ασχέτως πλάτους οδού

III

1,2

3

11 m

όλοι οι όροφοι σε πρόσοψη ασχέτως πλάτους οδού

 

Τα ύψη των αντιστοίχων τομέων εις περίπτωσιν στέγης προσαυξάνονται κατά 1,5 m.

 

2. Δια τα ειδικά κτίρια ή περιοχές εργατικών κατοικιών που εμπίπτουν εις τους ως άνω καθοριζόμενους τομείς δια τις οποίες έχουν καθορισθεί δια Διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως, παραμένουν οι όροι δομήσεως αυτών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.