Προεδρικό διάταγμα 21/11/79c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός της δια του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζομένης περιοχής απαγορεύεται:

 

α) Η ανέγερσις και λειτουργία Βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αποθηκών επαγγελματικής χρήσεως, σταύλων, ορνιθοτροφείων και λοιπών παρεμφερούς χρήσεως εγκαταστάσεων.

 

β) Η ανέγερσις και λειτουργία Κλινικών και Νοσοκομείων.

 

γ) Η εγκατάστασις πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

δ) Πάσα χρήσις πλην κατοικίας εκτός των θέσεων των καθοριζομένων στο εγκεκριμένο σχέδιο δι' ανέγερση αγοράς - καταστημάτων - σχολείων και κτιρίων κοινής ωφελείας μη περιλαμβανομένων εις τις απαγορευτικές διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 του αυτού άρθρου.

 

Η θέσις, η διάταξις και οι διαστάσεις των κτιρίων αυτών καθορίζονται υπό ειδικών ΠΔ άνευ υπερβάσεως των καθοριζομένων εις τις παραγράφου 5 και 6 του άρθρου 2 του παρόντος συντελεστού δομήσεως, ύψους και αριθμού ορόφων.

 

ε) Η εγκατάστασις λυομένων οικίσκων.

 

2. Οικοδομικές άδειες ανεγέρσεως κτιρίων εντός της ανωτέρω περιοχής υπόκεινται εις αρχιτεκτονικό έλεγχο προς της εκδόσεώς των.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.