Προεδρικό διάταγμα 21/9/79c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως της δια του άρθρου 1 του παρόντος εγκρινόμενης περιοχής, ορίζονται ως κάτωθι:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

2. 'Ελάχιστον πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστον βάθος 25 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 400 m2.

 

3. α) Ποσοστόν καλύψεως 30% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

β) Επί του χώρου του προβλεπομένου δι' αγορά, ως ούτος φαίνεται στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματος, επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων εφ' ολοκλήρου της δι' ερυθρού περιγράμματος προσδιοριζόμενης επιφάνειας του χώρου τούτου, ως ειδικότερα φαίνεται στα ως άνω διαγράμματα.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον αυτών ύψος 7.5 m.

 

5. Επιβάλλεται ή επικάλυψις των οικοδομών δια στέγης εκ βυζαντινών κεράμων.

 

6. Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.6 δέκατα.

 

7. Τα χτίσματα να έχουν κουφώματα ξύλινα και κιγκλιδώματα εξωστών και εξωτερικών κλιμάκων συμπαγή ή ξύλινα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.