Προεδρικό διάταγμα 21/9/82 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 17-07-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 138/Δ/1981), όπως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100 m2 συντελεστής δομήσεως 1,6 με μέγιστο ποσοστό καλύψεως 80%.

 

Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200 m2 ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,20. Εις την περίπτωσιν αυτή επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 m2 και το ποσοστό καλύψεως να προσδιορίζεται από την κατωτέρω σχέση:

 

Ποσοστό κάλυψης = 160/2Ε, όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.