Προεδρικό διάταγμα 22/10/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χαρακτηριζομένων με το προηγούμενο άρθρο χώρων Βρεφονηπιακού Σταθμού και Κέντρου Κοινωνικών - Προνοιακών Υποδομών καθορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος Βρεφονηπιακού Σταθμού

 

α. Όριο αρτιότητας: 1300 m2.

β. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

γ. Ποσοστό κάλυψης: 40%.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

ε. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 2,5 m.

 

2. Χώρος Κέντρου Κοινωνικών - Προνοιακών Υποδομών

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

β. Ποσοστό κάλυψης: 50%.

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9,30 m.

δ. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 4,00 m.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.