Προεδρικό διάταγμα 22/3/1929

ΠΔ 22-03-1929: Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου του χωρίου Βέλο (Κορινθίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-03-1929: Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου του χωρίου Βέλο (Κορινθίας), (ΦΕΚ 118/Α/1929), 23-02-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντας υπόψη τις κείμενες περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. διατάξεις και ιδόντες την υπ' αριθμόν 33/1929 γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 223/1929 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βέλο, με πρόταση του Ημέτερου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, εγκρίνουμε το σχέδιο ρυμοτομίας του χωρίου Βέλο (Κορινθίας) ως δι ερυθρών γραμμών δείκνυται στο παράρτημα του παρόντος διατάγματος και δια του κύρους της Ημετέρας υπογραφής περιβληθέν διάγραμμα.

 

Στον αυτόν Υπουργό ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 22-03-1929

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.