Προεδρικό διάταγμα 22/7/09f - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (νομού Μαγνησίας) και ειδικότερα αυτοί καθορίζονται ανά τομέα και πολεοδομική ενότητα ως εξής:

 

α. Στο τμήμα του τομέα ΙΙΙ που εμπίπτει στις πολεοδομικές ενότητες Ευαγγελίστρια και Άγιος Σπυρίδων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 2,1.

 

β. Στο τμήμα του τομέα ΙΙΙ, που εμπίπτει στην πολεοδομική ενότητα Πέτρου και Παύλου καθορίζεται νέος τομέας ΙΙΙΑ και ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 2,0.

 

γ. Στις περιοχές των τομέων ΙΙΙ και ΙΙΙΑ, όπου εφαρμόζεται ο συντελεστής δόμησης 2,1 και 2,0 αντίστοιχα το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 16,00 m.

 

δ. Στον τομέα ΙV το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 13,50 m.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπό διάγραμμα σε κλίμακα 1:4000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 26456/2009 πράξη του, αντίτυπο του οποίου σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.22.7.09fCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.