Προεδρικό διάταγμα 22/9/81b

ΠΔ 22-09-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-09-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης (Αττικής), (ΦΕΚ 573/Δ/1981), 14-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 11 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979, περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 129/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 8984/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Εις τα οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης (Αττικής) τα κείμενα εντός των τμημάτων των υπ' αριθμών VII και ΙΧ οικοδομικών τετραγώνων εμφαινομένων δι' ερυθράς διαγραμμίσεως εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/39374/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος, επιτρέπεται η ανέγερσις πλην των κατοικιών και καταστημάτων άνευ αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως και των λοιπών όρων δομήσεως αυτών.

 

pd.22.9.81b

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 22-09-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.