Προεδρικό διάταγμα 235/00 - Άρθρο p

Παράρτημα: Τεχνικές προδιαγραφές - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός - Σύνθεση προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαγνωστικά εργαστήρια

 

1.1. Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο

 

1.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Οι κλινικές άνω των 30 κλινών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα διαθέτουν υποχρεωτικά Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο.

 

Όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με αντίστοιχο εργαστήριο, το οποίο θα αναγράφεται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους. (Για Ψυχιατρικές Κλινικές λεπτομέρειες παρακάτω)

 

1.1.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Εργαστήριο, Παρασκευαστήριο, Λήψη δειγμάτων, Αποστείρωση - Πλύση 12 m2 και για Κλινικές άνω των 120 κλινών 30 m2.
Γραφείο Γιατρών
Γραμματεία και Αναμονή ασθενών (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

 

1.1.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1.1.3.1. Κλινικές έως 60 κλίνες

 

Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
1 κοινός καταψύκτης
Ψυγεία απλά
1 αναδευτήρας (Vortex)
Παλινδρομικός αναδευτήρας
Ανακινητήρας σωληναρίων
Υδατόλουτρο
Λύχνος τύπου Bunsen
Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2O
Συσκευή για ΤΚΕ
Σειρά αυτόματων πιπετών
Καρέκλα αιμοληψίας
Μικροσκόπιο οπτικό
Κλίβανος επωαστικός
Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής
Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Αναλυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών.
Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.)

 

1.1.3.2. Κλινικές από 61 έως 120 κλίνες

 

Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
1 κοινός καταψύκτης
Ψυγεία απλά
1 αναδευτήρας (Vortex)
Παλινδρομικός αναδευτήρας
Ανακινητήρας σωληναρίων
Υδατόλουτρο
Λύχνος τύπου Bunsen
Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η20
Συσκευή για ΤΚΕ
Σειρά αυτομάτων πιπετών
Καρέκλα αιμοληψίας
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λ.π.)
Μικροσκόπιο οπτικό
Κλίβανος επωαστικός
Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής
Βιοχημικός αναλυτής
Αιματολογικός αναλυτής
Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Αναλυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών.
Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.)

 

1.1.3.3. Κλινικές από 121 κλίνες και πάνω

 

Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
Φυγόκεντρος υψηλών στροφών
1 κοινός καταψύκτης
Καταψύκτης (-60)
Ψυγεία απλά
1 αναδευτήρας (Vortex)
Παλινδρομικός αναδευτήρας
Ανακινητήρας σωληναρίων
Αναδευτήρας μαγνητικός
Υδατόλουτρο
Λύχνος τύπου Bunsen
Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η20
Συσκευή για ΤΚΕ
Σειρά αυτομάτων πιπετών
Καρέκλα αιμοληψίας
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λ.π.)
Μικροσκόπιο οπτικό
Θάλαμος βιολογικής ασφαλείας
Κλίβανος επωαστικός
Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής
Ανοσολογικός αναλυτής
Βιοχημικός αναλυτής
Αιματολογικός αναλυτής
Αναλυτής ηλεκτρολυτών
Αναλυτής αερίων αίματος
Αναλυτής ελέγχου πήξεως αίματος
Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικρο-οργανισμών
Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.)

 

1.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Για Κλινικές από 120 κλίνες και πάνω 1 ακόμη γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ανά 100 κλίνες.
1 Παρασκευαστής (παρασκευάστρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ανά 70 κλίνες.

 

Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 1 έτους.

 

1.2. Κυτταρολογικό - Παθολογοανατομικό - Αιματολογικό - Ανοσολογικό - Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro)

 

1.2.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Οι Κλινικές που δεν διαθέτουν τα εν λόγω Εργαστήρια, μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα εργαστήρια που θα πρέπει να τα δηλώνουν και τα οποία θα αναγράφονται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους.

 

1.2.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Όσες Κλινικές διαθέτουν τα παραπάνω εργαστήρια, θα πρέπει να τα αναπτύσσουν σε χώρο 15 m2 το καθένα ή σε ενιαίο χώρο με μείωση αρχικής απαίτησης κατά 10%.

 

1.2.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1.2.3.1. Κυτταρολογικό Εργαστήριο

 

Αναδευτήρες
Ζυγοί ακριβείας
Κλίβανος επωαστικός
Αυτόματο μηχάνημα χρώσεως παρασκευασμάτων
Μικροσκόπια διοφθάλμια
Φυγόκεντρος πολλαπλών δυνατοτήτων
Ψυγείο
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Μικροσκόπια διοφθάλμια
Μικροτόμος παραφίνης
Μικροτόμος - κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας)
Αυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης - εμπότισης ιστών
Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη
Κλίβανος επωαστικός
Ψυγείο

 

1.2.3.2. Αιματολογικό Εργαστήριο

 

Φυγόκεντρος ψυκτική
Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
Μικροσκόπια διοφθάλμια
Μικροσκόπια φθορισμού
Κλίβανοι επωαστικοί
Αναδευτήρας
Ζυγός ακριβείας ηλεκτρονικός
Αυτόματος αναλυτής
Αναλυτής αερίων αίματος
Μετρητής αιμοσφαιρίνης
Ψυγεία απλά

 

1.2.3.3. Ανοσολογικό Εργαστήριο

 

Μικροσκόπιο διοφθάλμιο
Ζυγός ακριβείας
Κλίβανος ξηρός
Κλίβανος επωαστικός
Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
Σπεκτροφωτόμετρο
Συσκευή ηλεκτροφορτήσεως

 

1.2.3.4. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro)

 

Αναδευτήρες
Ζυγός ακριβείας
Κλίβανος ξηρός
Μετρητής β-ακτινοβολίας
Μετρητής γ-ακτινοβολίας
Πεχάμετρο
Πλυντήριο ραδιενεργών υλικών
Σπεκτροφωτόμετρο
Υδατόλουτρα
Υπερκαταψύκτης
Φυγόκεντρος ψυκτική
Φυγόκεντρος κοινή
Μικροφυγόκεντρος
Φλογοφωτόμετρο
Χρωματογράφος υγρός
Ψυγεία

 

1.2.4. Σύνθεση Προσωπικού

 

1 γιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, ως Επιστημονικός υπεύθυνος για κάθε Εργαστήριο (για το Ανοσολογικό Εργαστήριο 1 γιατρός Μικροβιολόγος ή Αιματολόγος ενώ για το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro) επιστημονικός υπεύθυνος είναι γιατρός ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής.
1 Παρασκευαστής (παρασκευάστρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής για κάθε Εργαστήριο ανά 200 κλίνες.

 

Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 1 έτους.

 

1.3. Απεικονιστικά Εργαστήρια

 

Είναι τα εργαστήρια:

 

Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία
Αξονικός Τομογράφος
Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό
Μαγνητικός Τομογράφος
Υπέρηχοι

 

Η ανάπτυξη τους έχει ως εξής:

 

1.3.1. Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία

 

1.3.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Όλες οι Κλινικές διαθέτουν απαραίτητα Ακτινοδιαγνωστικό. Εξαιρούνται οι Ωτορινολαρυγγολογικές, Οφθαλμολογικές και Ψυχιατρικές Κλινικές, καθώς επίσης και οι Μαιευτικές Κλινικές που αναπτύσσουν μόνο το μαιευτικό μέρος του Τμήματος Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

 

Οι Μαιευτικές - Γυναικολογικές κλινικές δυναμικότητας μέχρι 30 κλίνες, δύνανται να συνεργάζονται με αντίστοιχο εργαστήριο που το δηλώνουν και το οποίο αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους.

 

1.3.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα ακτινοδιάγνωσης με ακτινοπροστασία 15 m2 (περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήρια ασθενών)
Αίθουσα μαστογραφίας με ακτινοπροστασία 8 m2
Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού
Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - WC (μπορούν να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

 

1.3.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα (1)
Εμφανιστήριο Ακτινογραφιών (1)
Μαστογράφος (εάν αναπτύσσεται το αντίστοιχο εργαστήριο) (1)

 

Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Ακτινοδιαγνωστικής ή Ακτινολόγος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής - Εμφανιστής
1 Νοσηλευτής (Νοσηλεύτρια) για Κλινικές άνω των 70 κλινών

 

1.3.2. Αξονικός Τομογράφος

 

1.3.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 60 κλίνες, μπορούν να αναπτύσσουν τον Αξονικό Τομογράφο ενιαία στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Ο χώρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο.

 

1.3.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα αξονικού τομογράφου 25 m2 (περιλαμβάνεται χειριστήριο, αποδυτήρια, χώρος υπολογιστή και ακτινοπροστασία)
Γραφείο Γιατρού
Χώρος ανάνηψης 6 m2 (Μόνο για τις Παιδιατρικές Κλινικές)
Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - WC (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

 

1.3.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου (1)
Λέιζερ Κάμερα (1)
Απινιδωτής (1)

 

Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αξονικές Τομογραφίες, θα έχουν ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα.

 

1.3.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με 1 έτος εξειδίκευση - ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με 1 έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία-στον Αξονικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) για Κλινικές άνω των 70 κλινών

 

Κλινικές που αναπτύσσουν ενιαία το Ακτινοδιαγνωστικό και τον Αξονικό Τομογράφο θα έχουν την ακόλουθη σύνθεση προσωπικού:

 

Ένας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με 1 έτος εξειδίκευση - ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με 1 έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία - στον Αξονικό τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας

 

1.3.3.        Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό

 

1.3.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναπτύσσουν το Αγγειογραφικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε ενιαίο χώρο, με ενιαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αγγειογράφο - στεφανιογράφο) και με ενιαίο προσωπικό.

 

1.3.3.2. Απαιτούμενοι χώροι

 

Αίθουσα Αγγειογραφιών - Στεφανιογραφιών 40 m2 (περιλαμβάνεται χειριστήριο και χώρος υπολογιστή -απαιτούνται άσηπτες συνθήκες και ακτινοπροστασία στο χώρο εξέτασης)
Χώρος πλύσης γιατρών
Εμφανιστήριο
Χώρος προετοιμασίας και ανάνηψης
Γραφείο Γιατρών
Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - WC (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της κλινικής).

 

1.3.3.3 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Συγκρότημα Αγγειογράφου - Στεφανιογράφου (1)
Απινιδωτής (1)
Εγχυτής σκιαγραφικού υγρού (1)
Εμφανιστήριο (1)
Σκυαλιτική λυχνία οροφής (1)
Αναλυτής Στεφανιογραφιών (1) σε περιπτώσεις διενέργειας Στεφανιογραφιών Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αγγειογραφίες - Στεφανιογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα

 

1.3.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή Ακτινολόγος με 1 έτος εξειδίκευση - ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με 1 έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία - στην Αγγειογραφία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητας του (Αγγειογραφικό).
1 γιατρός Καρδιολόγος με εξάμηνη εξειδίκευση - ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με εξάμηνη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία - σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ή γιατρός Καρδιολόγος των περιπτώσεων της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 415/1994, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητας του (Αιμοδυναμικό).
Ένας Τεχνολόγος Ακτινολογίας
Ένας Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια)

 

1.3.4.        Μαγνητικός Τομογράφος

 

Θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο

 

1.3.4.1. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα μαγνητικού τομογράφου 40 m2 (περιλαμβάνεται χειριστήριο, χώροι υπολογιστή και προστασία από μαγνητικά πεδία και ραδιοφωνικά κύματα)
Γραφείο Γιατρών
Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - WC (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής).

 

1.3.4.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού (1)
Λέιζερ Κάμερα (1)
Απινιδωτής (1)
Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Μαγνητικές Τομογραφίες θα έχουν 1 μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα

 

1.3.4.3. Σύνθεση προσωπικού:

 

1 γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με 1 έτος εξειδίκευση - ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με 1 έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Μαγνητικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια)

 

1.3.5.        Υπέρηχοι

 

1.3.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Όλες οι Μαιευτικές Κλινικές θα διαθέτουν υποχρεωτικά Εργαστήριο Υπερηχογραφίας.

 

1.3.5.2. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα υπερηχογραφίας 8 m2.

 

Όσες Γενικές και Μικτές κλινικές έχουν προσαρμοστεί και έχουν εντάξει την αίθουσα υπερηχογραφίας μέσα στην αίθουσα Ακτινοδιάγνωσης, αυξάνοντας την επιφάνεια της σε 25 m2, θα πρέπει να θωρακιστούν κατάλληλα σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας και να δημιουργήσουν αυτονομία του χώρου μέσα σε χρονικό διάστημα 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού (μπορεί να εξυπηρετείται από τους αντίστοιχους χώρους του ακτινοδιαγνωστικού)
Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - WC (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

 

1.3.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Μηχάνημα Υπερηχογραφιών (1)

 

1.3.5.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1.3.5.4.1. Γυναικολογική - Μαιευτική Υπερηχογραφία

 

1 γιατρός Γυναικολόγος, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 228/2000 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και [ΠΔ] 168/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος

 

1.3.5.4.2. Καρδιολογική Υπερηχογραφία

 

1 γιατρός Καρδιολόγος κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 228/2000 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και [ΠΔ] 168/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος

 

1.3.5.4.3. Λοιπά Υπερηχογραφήματα

 

1 γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Παθολόγος ή Χειρουργός, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 228/2000 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και [ΠΔ] 168/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος

 

1.3.6.        Στα Εργαστήρια του Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου δύναται να ορισθεί 1 Επιστημονικός υπεύθυνος.

 

1.4. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α2 (in vivo)

 

1.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Η διαδικασία χορήγησης αδειών αλλά και η οργάνωση, η λειτουργία, ο εξοπλισμός, η στελέχωση, οι προϋποθέσεις ασφαλείας (για ακτινοβολία), και η κατασκευή του εργαστηρίου, περιγράφονται και διέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ακτινοθωράκιση και να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου.

 

1.4.2. Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το προεδρικό διάταγμα 517/1991 (Β5.6)

 

1.4.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Συγκρότημα Γάμα Κάμερας (1)
Όργανο μέτρησης ραδιοφαρμάκων (dose calibrator) (1)
Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας (survey meter)

 

Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων in vitro τότε πέραν των ανωτέρω θα υπάρχουν: 1 ψυγείο και 1 φυγόκεντρος.

 

1.4.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 Πυρηνικός Ιατρός, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Ακτινοφυσικός
1 Χειριστής ή Τεχνολόγος Ιατρικών συσκευών.

 

1.5. Ακτινοθεραπευτικό

 

1.5.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Επειδή οι ασθενείς του τμήματος συχνά έχουν ανάγκη και άλλων νοσηλευτικών υπηρεσιών, το εργαστήριο δεν πρέπει να οργανωθεί σαν μεμονωμένη θεραπευτική μονάδα, αλλά πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας κλινικής. Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου.

 

1.5.2. Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το προεδρικό διάταγμα 517/1991 (Β5.7)

 

1.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Μηχάνημα τηλεθεραπείας κοβαλτίου ή γραμμικός επιταχυντής

 

Επιτρέπεται η ανάπτυξη και των δύο (κοβαλτίου και γραμμικού επιταχυντή)

 

1.5.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Ακτινοθεραπευτής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Ακτινοφυσικός
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας

 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια του παρόντος είναι δυνατόν εφ' όσον πληρούν τις προδιαγραφές, να στεγάζονται και σε υπόγειο όροφο της κλινικής.

 

2. Συγκρότημα εξυπηρέτησης εξωτερικών ασθενών

 

2.1. Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων

 

2.1.1 Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, υποδέχεται εξωτερικούς ασθενείς για εξέταση, διάγνωση καθώς επίσης και θεραπεία σε απλά περιστατικά. Κλινικές έως 120 κλίνες, αναπτύσσουν 1 τουλάχιστον Εξωτερικό Ιατρείο ανά Τομέα (Παθολογικό και Χειρουργικό) για ασθενείς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους. Κλινικές άνω των 120 κλινών αναπτύσσουν 1 Εξωτερικό Ιατρείο για κάθε τμήμα που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους.

 

2.1.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αναπτύσσεται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής, με εύκολη προσπέλαση και ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα.

 

2.1.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

2.1.3.1. Για Κλινικές έως 120 κλίνες 2.1.3.1.1. Παθολογικός Τομέας

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος
1 αναρρόφηση φορητή

 

2.1.3.1.2. Χειρουργικός Τομέας

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος
1 αναρρόφηση φορητή

 

2.1.3.2. Για Κλινικές άνω των 120 κλινών

 

2.1.3.2.1. Παθολογικός Τομέας

 

2.1.3.2.1.1. Παθολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος
1 αναρρόφηση φορητή

 

2.1.3.2.1.2. Καρδιολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος
1 αναρρόφηση φορητή
1 απινιδωτής

 

2.1.3.2.1.3. Test Κόπωσης

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 απινιδωτής
Ένας κυλιόμενος τάπητας
Ένα καταγραφικό με monitor

 

2.1.3.2.1.4. Νευρολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος

 

2.1.3.2.1.5. Πνευμονολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 αναρρόφηση φορητή

 

2.1.3.2.1.6. Νεφρολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο

 

2.1.3.2.1.7. Γαστρεντερολογικό

 

1 αναρρόφηση φορητή
1 εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο

 

2.1.3.2.1.8. Δερματολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 κλίβανος ξηρός

 

2.1.3.2.1.9. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in vitro)

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 μετρητής ζαχάρου

 

2.1.3.2.1.10.        Ρευματολογικό

 

1 εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο

 

2.1.3.2.2. Χειρουργικός Τομέας

 

2.1.3.2.2.1. Χειρουργικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος
1 αναρρόφηση φορητή
1 τραπεζίδιο αλλαγής

 

2.1.3.2.2.2. Ορθοπεδικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 τραπεζίδιο αλλαγής

 

2.1.3.2.2.3. Ουρολογικό

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 τραπεζίδιο αλλαγής
Ένα μηχάνημα ουροδυναμικών μετρήσεων

 

2.1.3.2.2.4. Οφθαλμολογικό

 

1 τραπεζίδιο αλλαγής
1 μετρητής οπτικής οξύτητας
1 οφθαλμοσκόπιο
1 φακόμετρο
1 σχισμοειδής λυχνία με τονόμετρο
1 μηχάνημα ανάλυσης οπτικών πεδίων

 

2.1.3.2.2.5. Ωτορινολαρυγγολογικό

 

1 τραπεζίδιο αλλαγής
1 εξεταστική πολυθρόνα
1 μηχάνημα για προκλητά δυναμικά
Ένα UNIT Ωτορινολαρυγγολογικό

 

2.1.3.2.2.6. Πλαστικής Χειρουργικής

 

1 εξεταστική πολυθρόνα
1 τραπεζίδιο αλλαγής

 

2.1.3.2.2.7. Μαιευτικό - Γυναικολογικό

 

1 γυναικολογική τράπεζα
1 τραπεζίδιο αλλαγής
1 υδραργυρικό μανόμετρο

 

2.1.3.2.2.8. Test Παπανικολάου

 

1 γυναικολογική τράπεζα
1 τραπεζίδιο αλλαγής
Πλάγιος φωτισμός

 

2.1.3.2.2.9. Νευροχειρουργικής

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 τραπεζίδιο αλλαγής

 

2.1.3.2.2.10.        Γναθοχειρουργικής

 

1 Εξεταστική κλίνη
1 υδραργυρικό μανόμετρο
1 τραπεζίδιο αλλαγής

 

2.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός για κάθε Ειδικότητα
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια), Τριετούς ή διετούς Φοιτήσεως, ανά Τομέα για Κλινικές κάτω από 120 κλίνες και 2 Νοσηλευτές (νοσηλεύτριες) στον Παθολογικό Τομέα και 3 Νοσηλευτές (νοσηλεύτριες) στον Χειρουργικό Τομέα, για Κλινικές πάνω από 120 κλίνες.

 

2.2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 

2.2.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αναπτύσσεται σε περιπτώσεις Ευημεριών και εξετάζει και περιθάλπει κάθε επείγον Παθολογικό και Χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Το Τμήμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσπέλασης με φορείο.

 

Μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και πρέπει να έχει καλή σύνδεση με αυτά.

 

2.2.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Τα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αναπτύσσονται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής και με ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα.

 

2.2.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Σηπτικό Χειρουργείο
1 χειρουργικό Τραπέζι
1 αναρρόφηση φορητή
Προβολείς δαπέδου
1 κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης
Αναζωογόνηση
Πλήρης εξοπλισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

 

2.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

Ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό) καθορίζεται από τον αριθμό των προβλεπομένων περιστατικών, καθώς και την βαρύτητα τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στο τμήμα θα υπάρχει συνεχής παρουσία ειδικευμένου προσωπικού από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό Τομέα.

 

Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 Νοσηλευτή (νοσηλεύτρια) ανά ωράριο εργασίας, ανά 20 προσερχόμενους ασθενείς.

 

Μεταφορείς ασθενών και βοηθητικό προσωπικό τουλάχιστον 2 ανά ωράριο εργασίας (βάρδια)

 

2.3. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 

2.3.1 Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το μέγεθος του τμήματος ποικίλει ανάλογα με την ανάπτυξη του και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Κλινική.

 

2.3.2. Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το προεδρικό διάταγμα 517/1991 (Β4.3)

 

2.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 συσκευή ηλεκτροθεραπείας
1 συσκευή υπερήχων
1 συσκευή διασταυρούμενων ρευμάτων
1 διαθερμία μικροκυμάτων
1 συσκευή θερμών επιθεμάτων
1 συσκευή ψυχρών επιθεμάτων
1 συσκευή ηλεκτρομασάζ
Δινόλουτρα ποδιού - χεριού
Παραφινόλουτρα
Συσκευές έλξεως διαφόρων μερών του σώματος

 

2.3.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 Γιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως
1 Μεταφορέας Ασθενών, σε περίπτωση πλήρους ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Δεν απαιτείται σε περίπτωση μερικής ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών ασθενών.
Ένας Φυσιοθεραπευτής (φυσιοθεραπεύτρια)
Κατά περίπτωση ασθενών 1 Σύμβουλος Εργασιοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.λ.π.

 

3. Ειδικές μονάδες

 

3.1. Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής

 

3.1.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται σε Κλινικές, που αναπτύσσουν Τμήμα Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

 

3.1.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο 12 m2
Ασθενών
Λήψη αίματος - Υπερηχογράφος 9 m2
Λήψη σπέρματος με WC 5 m2
Εργαστήριο Εμβρυολογίας - Γονιμοποίησης 35 m2 (με τον δικό του κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό)
Άσηπτο Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων 20 m2
Πλύση Γιατρών 5 m2
Αποστείρωση 5 m2
Αναμονή - Γραμματεία (Μπορεί να εντάσσονται στους γενικούς χώρους της Κλινικής)
Αποδυτήρια Προσωπικού
Δίκλινος Θάλαμος με WC
Αποθήκη ακαθάρτων και ειδών Καθαριότητας

 

3.1.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 Χειρουργικό Τραπέζι
1 Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα
1 Αναρρόφηση φορητή
1 Κλίβανος ταχείας αποστείρωσης
1 Ηλεκτροκαρδιογράφος, εφόσον δεν διαθέτει το μηχάνημα νάρκωσης.
1 monitor
1 Υπερηχογράφος

 

3.1.3.1. Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας - Γονιμοποίησης της Μονάδας θα πρέπει να διαθέτει:

 

1 Μικροσκόπιο διοφθάλμιο
1 Στερεομικροσκόπιο
1 μικροσκόπιο ανεστραμμένο με φωτογραφική μηχανή
1 θάλαμο νηματικής ροής
1 κλίβανο διοξειδίου του άνθρακα
1 λουτρό θερμοκρασίας 37 oC
1 φυγόκεντρος
1 πεχάμετρο
1 ωσμόμετρο
1 ζυγός υψηλής ακρίβειας

 

3.1.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
1 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην λαπαροσκόπηση κ.λ.π.
1 Βιολόγος
1 Μαία
1 Παρασκευαστής (παρασκευάστρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

 

3.2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

 

3.2.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο. Η Κλινική, μπορεί να αναπτύξει περισσότερες από 1 μονάδα τεχνητού νεφρού, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των κλινών, των Μονάδων αυτών, δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των κλινών της Κλινικής. Ο αριθμός των κλινών (θέσεων) μίας μονάδας τεχνητού νεφρού δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 5 και μεγαλύτερος των 15. Στην Μονάδα θα πρέπει να υπάρχει διακεκριμένος χώρος για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινα), με ιδιαίτερο WC.

 

3.2.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Θάλαμος αιμοκάθαρσης 7 m2 ανά κλίνη ή πολυθρόνα
Στάση - Εργασία αδελφής (Εντάσσεται στο θάλαμο αιμοκάθαρσης)
Χώρο αναμονής - Ανάπαυση με χώρο φαγητού
Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο ασθενών - Αποδυτήριο
Χώρος ειδών Καθαριότητας και ακαθάρτων
Χώρος απιονιστή
Χώρος αποθήκευσης αναλώσιμου υλικού (για υλικό 1 - 2 εβδομάδων)

 

3.2.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 μηχάνημα αιμοκάθαρσης ανά κλίνη ή πολυθρόνα
1 σύστημα επεξεργασίας νερού (ανάλογης παροχής με τις θέσεις αιμοκάθαρσης)
κλίνες ή πολυθρόνες ασθενών
1 εφεδρικό μηχάνημα ανά 5 κλίνες
1 εφεδρικό μηχάνημα ανά 5 κλίνες, για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινο)
1 απινιδωτής
1 αναρρόφηση φορητή
1 ηλεκτροκαρδιογράφος
1 κλινοζυγός ανά 10 κλίνες

 

3.2.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Νεφρολογικού τμήματος.
1 γιατρός Παθολόγος ή Καρδιολόγος με τρίμηνη εκπαίδευση σε Νεφρολογικό Τμήμα, ανά βάρδια λειτουργίας της Μονάδας.
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος της Μονάδας.
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε 3 λειτουργούντα μηχανήματα
1 Βοηθός Νοσοκόμος - Τραυματιοφορέας για 2 βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και 2 Βοηθοί - Τραυματιοφορείς για 3 βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας.
1 καθαρίστρια για 2 βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και 2 Καθαρίστριες για 3 βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας.

 

3.3. Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης

 

3.3.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο και μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με την μονάδα τεχνητού νεφρού.

 

3.3.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Θάλαμος 2 κλινών 14 m2
Εξεταστήριο - Χώρος εκπαίδευσης 10 m2 (με συνθήκες ασηψίας)
Λουτρό ασθενών 6 m2
Αναμονή - Καθιστικό (*)
Στάση - εργασία αδελφής (*)
Γραφείο γιατρών (*)
Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού και διαλυμάτων 10 m2 (*)

 

(*) Χώροι κοινοί με τους αντίστοιχους της μονάδας τεχνητού νεφρού.

 

3.3.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 αναρρόφηση φορητή
1 απινιδωτής

 

3.3.4 Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας
2 Βοηθοί Διετούς ή Μονοετούς Φοιτήσεως, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας

 

3.4. Μονάδα Λιθοτριψίας

 

3.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Ουρολογικό Τμήμα

 

3.4.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Κύριος χώρος λιθοτριψίας, με χώρο χειριστηρίου (με ακτινοπροστασία όταν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ), συνολικό εμβαδόν 20 m2.
Χώρος προετοιμασία (σε επαφή με τον λιθοτρίπτη)
Αναμονή ασθενών
Αποδυτήρια ασθενών
Γραφείο γιατρών
Στάση - εργασία αδελφών
Λινοθήκη (ερμάριο)

 

Σε μεγάλες Μονάδες θα προβλέπεται χώρος μικροεπεμβάσεων για την περίπτωση απόφραξης και εφόσον η Κλινική διαθέτει μόνο 1 χειρουργείο καθώς επίσης και:

 

Χώρος μικροεπεμβάσεων 20 m2.
Χώρος πλύσης 5 m2.
Αποστείρωση

 

3.4.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 μηχάνημα λιθοτριψίας
1 απινιδωτής
1 ηλεκτροκαρδιογράφος

 

3.4.4.        Σύνθεση Προσωπικού

 

1 γιατρός Ουρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, με ειδική εκπαίδευση στην λιθοτριψία λίθων του Ουροποιητικού Συστήματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Λιθοτριψίας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ουρολογικού Τμήματος, εφόσον διαθέτει τα προαναφερόμενα προσόντα.
1 Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής - Εμφανιστής, εφόσον χρησιμοποιείται μηχάνημα με ακτίνες Χ
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως.

 

3.5. Μονάδα Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) - Πολυδύναμη (2 έως 12 κλίνες)

 

3.5.1.        Λειτουργικό πλαίσιο Μονάδας Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης: Αναπτύσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές, άνω των 100 κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα 4 κλίνες. Επίσης εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές ανεξαρτήτως ειδικότητας και αριθμού κλινών, που αναπτύσσουν Νευροχειρουργικό ή Θωρακοχειρουργικό ή Αγγειοχειρουργικό Τμήμα. Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές κάτω των 100 κλινών έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας τουλάχιστον 2 κλινών. Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές άνω των 100 κλινών αναπτύσσουν υποχρεωτικά Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 2 κλινών. Η αναλογία κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας προς το σύνολο των κλινών της Κλινικής, υπολογίζεται σε 4%.

 

Η δυναμικότητα μίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 κλίνες.

 

3.5.2.        Απαιτούμενοι χώροι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης:

 

Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 m2 ανά κλίνη. Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 m.
Εργαστήριο αερίων αίματος
Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
WC ασθενών
Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - WC
Αποθηκευτικοί χώροι
Αποδυτήρια προσωπικού
Αναμονή συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

 

3.5.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 Κεντρικός Σταθμός
1 παρακλίνιο monitor ανά κλίνη
1 αναπνευστήρας όγκου ανά κλίνη
1 αναπνευστήρας φορητός
1 αναλυτής αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών
1 ηλεκτροκαρδιογράφος
1 απινιδωτής με monitor
1 εξωτερικός βηματοδότης
1 αντλία έγχυσης υγρών ανά κλίνη
1 αναρρόφηση φορητή
1 νεφελοποιητής ανά κλίνη
1 συσκευή υπό/υπερθερμίας
Κατάλληλες κλίνες για μονάδες εντατικής θεραπείας
Κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενών
Να υπάρχει άμεσα στην διάθεση της Μονάδας: 1 βρογχοσκόπιο, 1 μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού και 1 ακτινολογικό μηχάνημα

 

3.5.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός με διετή εξειδίκευση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 γιατρός Παθολόγος ή Χειρούργος ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος ή Αναισθησιολόγος με προϋπηρεσία 1 έτους σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά 6 κλίνες.
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά 6 κλίνες, ως Προϊστάμενος
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά 2,5 κλίνες.
Η Μονάδα θα πρέπει να καλύπτεται από 1 Φυσιοθεραπευτή.

 

3.6. Μονάδα Εμφραγμάτων

 

3.6.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από 2) Καρδιολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα 2 κλίνες και μέγιστη 12.

 

3.6.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 m2 ανά κλίνη. Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 m.
Εργαστήριο αερίων αίματος
Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
WC ασθενών
Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - WC
Αποθηκευτικοί χώροι
Αποδυτήρια προσωπικού
Αναμονή Συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

 

3.6.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι ίδιος με της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης.

 

3.6.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων: 1 γιατρός Καρδιολόγος με προϋπηρεσία 1 έτους σε Μονάδα Εμφραγμάτων, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης.

 

3.7. Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

 

3.7.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από 20 Πνευμονολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα 2 κλίνες και μέγιστη 12.

 

3.7.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 m2 ανά κλίνη. Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 m.
Εργαστήριο αερίων αίματος
Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
WC ασθενών
Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - WC
Αποθηκευτικοί χώροι
Αποδυτήρια προσωπικού
Αναμονή Συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

 

3.7.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ίδιος με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης και επιπλέον 1 αναρρόφηση τοίχου ανά κλίνη

 

3.7.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας: 1 γιατρός Πνευμονολόγος με προϋπηρεσία 1 έτους σε Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

 

Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας - Πολυδύναμης.

 

3.8. Νεογνική Μονάδα

 

3.8.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές και Μικτές Κλινικές, άνω των 80 κλινών, που αναπτύσσουν και το μαιευτικό σκέλος του Τμήματος Μαιευτικής - Γυναικολογίας (άρθρο 28 του παρόντος), και σε Μαιευτικές και Παιδιατρικές Κλινικές άνω των 80 κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα 4 κλίνες και μέγιστη 15.

 

3.8.2.        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Θάλαμος Νοσηλείας, με προθάλαμο αλλαγής ενδυμασίας, 5 m2 ανά κλίνη, απόσταση μεταξύ των κλινών 1 m.
Στάση και εργασία αδελφών, η οποία εντάσσεται στον θάλαμο νοσηλείας και περιέχει ντουλάπια και πάγκο εργασίας με νεροχύτη 5 m2
Χώρος θηλασμού με προθάλαμο αλλαγής ρούχων και νιπτήρα 5 m2
Εργαστήριο αερίων αίματος
Γραφείο γιατρών με διανυκτέρευση
Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων
Κουζίνα - γαλακτοκομείο με πάγκο εργασίας, νεροχύτη, ντουλάπια κ.λ.π.
Αποδυτήρια προσωπικού
Αναμονή Συγγενών - Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι Καθαριότητας (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής).

 

3.8.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 θερμοκοιτίδα ανά κλίνη
1 ανοιχτή θερμοκοιτίδα μικροεπεμβάσεων
1 αναρρόφηση φορητή
1 λαρυγγοσκόπιο
1 συσκευή ενδοφλέβιων εγχύσεων υγρών ανά κλίνη
1 συσκευή φωτοθεραπείας ανά 4 κλίνες, με ελάχιστο αριθμό μέσα στην Μονάδα 2 συσκευές.
1 αναλυτής αερίων αίματος πολλαπλών παραμέτρων
1 συσκευή αναμείξεως οξυγόνου ανά κλίνη
1 συσκευή θερμάνσεως αίματος
1 αναπνευστήρας ανά κλίνη

 

3.8.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 Παιδίατρος με 2 έτη εξειδίκευση στην Νεογνολογία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
1 Παιδίατρος με εξάμηνη τουλάχιστον εξειδίκευση στην Νεογνολογία, επί 24ωρου βάσεως
1 Παιδίατρος επιπλέον, ανά 10 κλίνες
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά 5 κλίνες, επί 24ώρου βάσεως

 

4. Νοσηλευτικές μονάδες

 

4.1. Γενική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ειδικές, Μικτές και Γενικές κλινικές)

 

4.1.1.        Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από 1 έως 5 νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ως ακολούθως:

 

4.1.1.1. Θάλαμος πολυτελείας: Περιέχει 1 κλίνη, με επιπλωμένο προθάλαμο, κλιματισμό και ιδιαίτερο χώρο υγιεινής

 

4.1.1.2. Θάλαμος Α' θέσης: Περιέχει 1 κλίνη, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής και κλιματισμό.

 

4.1.1.3. Θάλαμος Β)α' θέσης: Περιέχει μέχρι 3 κλίνες, τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό ανά κλίνη (τραπεζίδιο, καρέκλα, ερμάριο), κλιματισμό και νιπτήρα.

 

4.1.1.4. Θάλαμος Β)β' θέσης: Περιέχει μέχρι 4 κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Β)α' θέσης ανά κλίνη, κλιματισμό και νιπτήρα.

 

4.1.1.5 Θάλαμος Γ θέσης: Περιέχει μέχρι 5 κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Β)α' θέσης κλιματισμό και νιπτήρα.

 

Οι θέσεις Β)α', Β)β' και Γ' ανά 6 κλίνες διαθέτουν αφοδευτήριο με νιπτήρα και ανά 8 κλίνες διαθέτουν λουτρό ή καταιονιστήρα.
Κάθε Κλινική υποχρεούται να διαθέτει θαλάμους απομόνωσης 7 m2 ο καθένας οι οποίοι θα περιέχουν 1 κλίνη με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Β)α' θέσης και νιπτήρα. Η αναλογία των θαλάμων απομόνωσης είναι 1 θάλαμος προς 30 κλίνες της Κλινικής.

 

4.1.2.        Απαιτούμενοι χώροι Ειδικών, Μικτών και Γενικών Κλινικών:

 

Θάλαμοι νοσηλείας 5 m2 ανά κλίνη
Θάλαμοι νοσηλείας νεογνών (για Μαιευτικές Κλινικές ή Μαιευτικά Τμήματα) 1,5 m2 ανά νεογνό. Ο θάλαμος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 κούνιες.
Στάση αδελφής - Χώρος εργασίας - Γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο
Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση
Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - WC
Λουτρό ασθενών - WC
Office φαγητού
Μαγειρείο (Δεν είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις που οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσω εταιρειών προμήθειας φαγητού (κέτερινγκ)
Κεντρική Λινοθήκη
Χώρος Καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη
Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων - σκοραμίδων ανά όροφο
Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο
Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Διευθυντή

 

4.1.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 απινιδωτής ανά 60 κλίνες
1 ηλεκτροκαρδιογράφος ανά 30 κλίνες
1 αναρρόφηση φορητή ανά 40 κλίνες
1 ξηρός κλίβανος ανά όροφο
1 συσκευή AMDU ανά 60 κλίνες

 

4.1.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

4.1.4.1. Ιατρικό Προσωπικό

 

1 ειδικευμένος γιατρός, για κάθε τμήμα της οικείας ειδικότητα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως 30 κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των 30 κλινών 1 ακόμη ειδικευμένος γιατρός της οικείας ειδικότητας
1 γιατρός (βοηθός) ανά 15 κλίνες, για κλινικές μέχρι 90 κλίνες. Για κλινικές άνω των 90 κλινών 1 γιατρός ακόμη ανά 30 κλίνες
Υποχρεώσεις

 

Σε κάθε Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των 100 κλινών 2 γιατροί. Σε Κλινικές άνω των 200 κλινών 1 γιατρός ειδικευμένος, ανά 50 κλίνες του κάθε Τομέα.

 

4.1.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

 

1 Μαία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊστάμενος
1 Μαία Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά 10 κλίνες.

 

Εφόσον οι κλίνες είναι περισσότερες από 10 και λιγότερες από είκοσι απαιτείται πρόσληψη και δεύτερου μαίας

 

Βοηθός Νοσοκόμος ανά 5 κλίνες
1 Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι 60 κλίνες.

 

Για Κλινικές πάνω από 6) κλίνες 2 Μεταφορείς ασθενών.

 

Υποχρεώσεις

 

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την οκτάωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο 1 μαία, θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.

 

Σημείωση: Σε Κλινικές άνω των 150 κλινών που έχουν Φαρμακείο / 1 Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4.1.4.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 55 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

4.1.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

 

1 μάγειρας
1 βοηθός μάγειρα ανά 30 κλίνες
1 τραπεζοκόμος ανά 30 κλίνες
1 καθαρίστρια ανά 12 κλίνες ή συνεργείο Καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος

 

4.2. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα

 

4.2.1.        Λειτουργικό πλαίσιο - Απαιτούμενοι χώροι:

 

Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από 1 έως 5 νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ίδιες με αυτές της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας. Εάν η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει Τμήμα Χειρουργικής Παίδων τότε η ανάπτυξη των Χειρουργείων θα είναι η ίδια με τα αναφερόμενα στο Συγκρότημα Επεμβάσεων του παρόντος. Η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει επίσης και θαλάμους απομόνωσης με αναλογία ίδια όπως στην Γενική Νοσηλευτική Μονάδα.

 

4.2.2.        Απαιτούμενοι χώροι Παιδιατρικών Κλινικών:

 

Θάλαμοι νοσηλείας παιδιών, 5 m2 ανά κλίνη
Θάλαμοι νοσηλείας βρεφών, 2 m2 ανά βρέφος (Ο θάλαμος νοσηλείας βρεφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 κούνιες και θα πρέπει να διαθέτει κεντρική εγκατάσταση οξυγόνου). Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται χώρος, κοντά στο νιπτήρα για πάγκο αλλαγής βρεφών.
Στάση - εργασία αδελφών - γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο
Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση
Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - WC
Λουτρό ασθενών - WC
Office φαγητού
Χώρος Καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη
Κεντρική Λινοθήκη
Μαγειρείο
Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων και σκοραμίδων ανά όροφο
Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο
Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Διευθυντή

 

4.2.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 απινιδωτής ανά 60 κλίνες
1 ηλεκτροκαρδιογράφος ανά 30 κλίνες
1 αναρρόφηση φορητή ανά 40 κλίνες
1 ξηρός κλίβανος ανά όροφο
1 συσκευή AMDU ανά 60 κλίνες

 

4.2.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

4.2.4.1 Ιατρικό Προσωπικό

 

1 Παιδίατρος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως 30 κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των 30 κλινών 1 ακόμη Παιδίατρος
1 γιατρός (βοηθός) ανά 15 κλίνες, για κλινικές μέχρι 90 κλίνες. Για κλινικές άνω των 90 κλινών 1 γιατρός ακόμη ανά 30 κλίνες
Υποχρεώσεις

 

Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των 100 κλινών 2 γιατροί.

 

4.2.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

 

1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊστάμενος
2 Νοσηλευτές (νοσηλεύτριες) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά 20 κλίνες
1 Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά 5 κλίνες
1 Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι 60 κλίνες.

 

Για Κλινικές πάνω από 60 κλίνες 2 Μεταφορείς ασθενών.

 

Υποχρεώσεις

 

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την οκτάωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο 1 νοσηλευτής (νοσηλεύτρια), θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.

 

4.2.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

 

1 μάγειρας
1 βοηθός μάγειρα ανά 30 κλίνες
1 τραπεζοκόμος ανά 20 κλίνες
1 καθαρίστρια ανά 12 κλίνες ή συνεργείο Καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος

 

4.3. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ψυχιατρικές Κλινικές)

 

4.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι και σε 3 ορόφους. Κάθε Μονάδα έχει 1 τουλάχιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σαφής και απλός ώστε: α) να αποφεύγεται ο ιδρυματικός χαρακτήρας, β) να επιδιώκεται και να αξιοποιείται η σχέση εσωτερικής λειτουργίας και περιβάλλοντος χώρου και γ) οι όροι ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας να είναι αυξημένοι. Κιγκλιδώματα γενικά απαγορεύονται.

 

Οι θάλαμοι νοσηλείας θα περιέχουν από 1 έως 7 κλίνες και θα νοσηλεύουν άτομα του ιδίου φύλου. Η διάκριση των θέσεων είναι ίδια με της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικών Κλινικών με την διαφορά ότι η Γ' θέση περιέχει μέχρι 7 κλίνες. Σε κάθε Ψυχιατρική Κλινική πρέπει να προβλέπονται θάλαμοι αυξημένης παρακολούθησης. Ο αριθμός κλινών αυξημένης παρακολούθησης υπολογίζεται σε 1 κλίνη προς 20 κλίνες της Κλινικής. Για το 40% αυτών των κλινών θα προβλέπονται μονόκλινοι θάλαμοι (απομονώσεις), με έναν χώρο υγιεινής ανά δύο θαλάμους. Οι θάλαμοι μόνωσης προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή ανήσυχων ασθενών.

 

Οι όροι ασφάλειας είναι αυξημένοι για την αποφυγή τραυματισμών και αυτοτραυματισμών.

 

Οι Ψυχιατρικές Κλινικές με δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών δύνανται να έχουν Μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι Κλινικές που δεν έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο, θα αναφέρουν στην άδεια λειτουργίας τους το συνεργαζόμενο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

 

4.3.2. Απαιτούμενοι χώροι Ψυχιατρικών Κλινικών:

 

θάλαμοι νοσηλείας ασθενών, 5 m2 ανά κλίνη
Γραφείο Προϊσταμένης - Στάση - Εργασία αδελφών, ανά νοσηλευτική μονάδα.

 

Όταν η νοσηλευτική μονάδα αναπτύσσεται σε περισσότερους του ενός ορόφου, το Γραφείο Προϊσταμένης θα συμπίπτει με την Στάση - Εργασία αδελφών ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα υπάρχει μόνο Στάση - Εργασία αδελφών. Η Στάση - Εργασία αδελφών θα βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει την εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου.

 

Κεντρική Λινοθήκη
Αποθήκη - Χώρος Καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού
Μαγειρείο
Χώρος ή ερμάρια ακαθάρτων και σκοραμίδων, ανά όροφο
Διακεκριμένος χώρος η ερμάρια καθαρού ιματισμού ανά όροφο
Πρόβλεψη για χώρο καθιστικού ανά νοσηλευτική μονάδα ή ανά όροφο
Αίθουσα Τραπεζαρίας - Ομαδικής Ψυχαγωγίας 0,8 m2 ανά κλίνη, για τουλάχιστον τα 2/3 της δυναμικότητας των κλινών της Κλινικής, με δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερους του ενός χώρους.
Αίθουσα εργασιοθεραπείας 29 m2, ανά Νοσηλευτική Μονάδα
Αίθουσα συνεντεύξεων - Εξεταστήριο
Αίθουσα σωματικών θεραπειών και ομαδικών συνεντεύξεων ανά 150 κλίνες, 16 m2
Αίθουσα οικογενειακών θεραπειών, όπου αναπτύσσεται
Δωμάτιο εφημερεύοντος γιατρού (1 ή 2 κλινών)
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 12 m2
Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Διευθυντή
Περιβάλλον χώρος

 

Ο ελάχιστος απαραίτητος ελεύθερος χώρος, ορίζεται σε τουλάχιστον 35 m2 ανά κλίνη. Ο περιβάλλον χώρος αποτελεί συνέχεια της ενότητας των ημερήσιων δραστηριοτήτων και λειτουργικά ανήκει σ' αυτή.

 

Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν τον εξωτερικό χώρο (καθιστικά, περίπατοι, κ.λ.π.) και για αθλοπαιδιές. Χρειάζεται φύτευση με πυκνό πράσινο για ασφάλεια και ηχητική μόνωση, στην επαφή με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. Να υπάρχει περίφραξη για να είναι σαφές μέχρι που εκτείνεται η Κλινική και για λόγους ασφάλειας.

 

4.3.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 απινιδωτής
2 οβίδες Οξυγόνου ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
1 αναρρόφηση φορητή ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
1 συσκευή ηλεκτροσπασμοθεραπείας ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
Εφόσον υπάρχει Μικροβιολογικό Εργαστήριο τότε ο εξοπλισμός του θα είναι ίδιος με τον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού Βιοχημικού Εργαστηρίου των Γενικών Κλινικών έως 60 κλίνες.

 

4.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

 

4.3.4.1. Ιατρικό Προσωπικό

 

1 ειδικευμένος γιατρός ειδικότητας νευρολογίας - ψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ανά 50 κλίνες. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ορίζεται 1 εκ των ειδικευμένων γιατρών της οικείας ειδικότητας από τον Διοικητικό Διευθυντή της Κλινικής.
Για τις πρώτες 100 κλίνες της Κλινικής 1 γιατρός ανά 25. Για τις επιπλέον των 100 κλίνες 1 γιατρός ανά 50. Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας 1 γιατρός ανά 150 κλίνες

 

4.3.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

 

1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμης Σχολής της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊστάμενος (-η).
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε 20 κλίνες, εκ των οποίων ορίζονται οι Προϊστάμενοι (-ες) Τμημάτων από τον Διοικητικό Διευθυντή της Κλινικής.
1 Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά 5 κλίνες.

 

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την οκτάωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 10% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο 1 νοσηλευτής (νοσηλεύτρια), θα πρέπει να είναι Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως.

 

4.3.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

 

1 μάγειρας (μαγείρισσα), ανά 80 κλίνες, για Κλινικές μέχρι και 160 κλινών. 3 μάγειροι (μαγείρισσες) για Κλινικές άνω των 160 κλινών.
1 βοηθός μάγειρα (μαγείρισσα) για τις πρώτες 40 κλίνες της Κλινικής. Για τις επιπλέον των 40 κλίνες 1 βοηθός μάγειρα (μαγείρισσα) ανά 70.
1 λαντζέρης ανά 70 κλίνες σε κλινικές που δεν υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις (πλυντήρια).
1 καθαρίστρια ανά 17 κλίνες ή συνεργείο Καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
1 τραπεζοκόμος ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα

 

4.3.4.4. Ειδικό Προσωπικό

 

Ένας εργοθεραπευτής με τετράωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά 80 κλίνες.
Ένας Κοινωνικός Λειτουργός ή Επισκέπτρια Υγείας με εξάωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά 80 κλίνες.
1 Ψυχολόγος, καλούμενος κατά περίπτωση, για Κλινικές μέχρι 80 κλίνες. Για Κλινικές άνω των 80 κλινών. 1 Ψυχολόγος ανά 150 κλίνες, με εξάωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση.
1 Φαρμακοποιός για Κλινικές πάνω από 150 κλίνες, που έχουν Φαρμακείο
Για Κλινικές που έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο 1 γιατρός Βιοπαθολόγος (ή Μικροβιολόγος) με τετράωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση και 1 Παρασκευαστής (παρασκευάστρια) Μέση ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, με τετράωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση.
Σημείωση: Τα παραπάνω προσόντα για τους Παρασκευαστές, απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον Κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 1 έτους.
Τα αριθμητικά μεγέθη του Προσωπικού είναι τα κατώτερα

 

5. Συγκροτήματα επεμβάσεων

 

5.1. Συγκρότημα Χειρουργείων

 

Το Συγκρότημα Χειρουργικών Επεμβάσεων αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής.

 

Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή ή ενόχληση από άλλες λειτουργίες ή τμήματα. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών και

 

Γραφείου κινήσεως ασθενών.

 

5.1.1. Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων

 

5.1.1.1 Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Οι χώροι του τμήματος θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να προκύπτει μια συνεχής πρόοδος των συνθηκών ασηψίας κατά την πορεία από την είσοδο του Τμήματος μέχρι τις χειρουργικές αίθουσες.
Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι
Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα των Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων.

 

5.1.1.2 Απαιτούμενοι χώροι:

 

Χειρουργική αίθουσα 20 m2
Προετοιμασία ασθενών
Αποστείρωση - Απολύμανση
Πλύση γιατρών
Χώρος ανάνηψης
Γραφείο γιατρών
Στάση αδελφής - Εποπτεία
Καθαρά - Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού
Αποδυτήρια προσωπικού WC
Χώρος ακαθάρτων

 

5.1.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 χειρουργικό τραπέζι, ανά χειρουργική αίθουσα
1 σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα
Παροχές ιατρικών αερίων
1 Μηχάνημα νάρκωσης - Αναπνευστήρας - Monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, ανά χειρουργικό τραπέζι. (Ελάχιστος αριθμός 2 μηχανήματα ανά Συγκρότημα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων)
1 Αναρρόφηση φορητή
1 απινιδωτής, ανά 4 χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων
1 φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
1 κλίβανος ατμού αποστείρωσης ανά 2 χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων
1 πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων
1 διαθερμία ανά χειρουργική αίθουσα.

 

Πρόσθετος εξοπλισμός για την διενέργεια εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων:

 

Κατάλληλος εξοπλισμός ανά ειδικότητα και μέθοδο επέμβασης

 

5.1.2.        Τμήμα Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων

 

5.1.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα Άσηπτων χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων.
Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι

 

5.1.2.2 Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα επέμβασης 20 m2
Πλύση γιατρών
Στάση αδελφής - Εργασία - Χώρος αποστειρωμένου υλικού
Χώρος ανάνηψης
Γραφείο Γιατρών - Εξεταστήριο
Ο χώρος αναμονής ασθενών
Αποδυτήρια - WC ασθενών
Χώρος ακαθάρτων

 

5.1.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 χειρουργικό τραπέζι
1 αναρρόφηση φορητή
1 προβολέας οροφής

 

5.1.3.        Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

 

5.1.3.1        Λειτουργικό πλαίσιο

 

Στο Τμήμα γίνονται εξετάσεις οργάνων, μέσω φυσικών ή τεχνητών διόδων (οδεύσεων)
Απαιτούνται οι ίδιες συνθήκες ασηψίας, όπως και στο Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων
Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με τα χειρουργεία.

 

5.1.3.2        Απαιτούμενοι χώροι:

 

Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 20 m2
Χώρος ανάνηψης
Πλύση γιατρών
Γραφείο γιατρών
Αποδυτήρια - Προετοιμασία ασθενών - WC
Στάση αδελφής - Εργασία - Φύλαξη αποστειρωμένου και φαρμακευτικού υλικού
Χώρος ακαθάρτων

 

5.1.3.3 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 κλίνη ενδοσκοπήσεων
1 αναρρόφηση φορητή
Ενδοσκόπιο αντίστοιχης ειδικότητας και μεθόδου

 

5.1.4.        Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουργείων - Αποστείρωση:

 

1 Αναισθησιολόγος κατά την ώρα λειτουργίας ανά χειρουργική τράπεζα
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με 10 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) με 15 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Προϊστάμενος Χειρουργείων, για Κλινικές που διαθέτουν πάνω από 2 χειρουργικά τραπέζια. Κλινικές που διαθέτουν μέχρι 2 χειρουργικά τραπέζια. 1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Διετούς Φοιτήσεως ή Βοηθός ή Πρακτικός με 5 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ως Υπεύθυνος Χειρουργείου.
Ένας Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός με 5 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Εργαλιοδότης, κατά την ώρα λειτουργίας.
1 Μεταφορέας
1 Καθαρίστρια για Κλινικές που έχουν πάνω από 2 χειρουργικά τραπέζια συνολικά.
Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπεύθυνου του Χειρουργείου.

 

5.2. Συγκρότημα Μαίευσης

 

Το Συγκρότημα Μαίευσης αποτελεί ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών, στον οποίο θα υπάρχουν τηλέφωνα και μικρός χώρος για την επίδειξη των νεογνών. Όσες Γενικές και Μικτές Κλινικές αναπτύσσουν Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα, λειτουργούν υποχρεωτικά το Συγκρότημα Μαίευσης με τα δύο Τμήματα του.

 

5.2.1. Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων (Μαιευτήριο)

 

5.2.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα. Την Νεογνική Μονάδα για Κλινικές άνω των 80 κλινών. Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Κλινικές άνω των 100 κλινών. Το Σηπτικό Γυναικολογικό χειρουργείο και την Αποστείρωση.

 

Σε κάθε χειρουργική αίθουσα και αίθουσα τοκετού θα υπάρχει ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι ή γυναικολογική τράπεζα.

 

5.2.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Είσοδος - Παραλαβή επιτόκων
Προετοιμασία Επιτόκων - WC
Αίθουσες ωδινών 1 κλίνης
Αίθουσα φυσιολογικών τοκετών 20 m2
Scrub-up - κλιβανισμός (σε άμεση επαφή με τις αίθουσες τοκετών)
Αίθουσα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων (καισαρικών - γυναικολογικών) 20 m2
Χώρος Ανάνηψης
Πλύση - Περιποίηση βρεφών
Εργασία αδελφών - Εποπτεία - Προϊσταμένη Μαία
Γραφείο Γιατρών
Χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθητικού υλικού
Αποθήκη - Είδη καθαρισμού - σκοραμίδες

 

5.2.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 χειρουργικό τραπέζι ανά χειρουργική αίθουσα
1 μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρες και monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων
1 θερμοκοιτίδα ανοιχτή
1 θερμοκοιτίδα φορητή
1 αναρρόφηση φορητή
1 κλίβανος ταχείας αποστείρωσης ανά 2 χειρουργικές αίθουσες
1 σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα

 

5.2.2.        Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο

 

5.2.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Το Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο καλύπτει ανάγκες γυναικολογικών μικροεπεμβάσεων με βραχεία παραμονή και θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι.

 

5.2.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

 

Υποδοχή - Αναμονή ασθενών
Αίθουσα επεμβάσεων 20 m2
Αποδυτήριο - WC ασθενών
Πλύση Γιατρών
Στάση και Εργασία αδελφής - χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθητικού υλικού
Χώρος Ανάνηψης
Γραφείο Γιατρών
Ακάθαρτα - Αποθήκη

 

5.2.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

 

1 γυναικολογική τράπεζα
1 αναρρόφηση φορητή
Προβολείς δαπέδου

 

5.2.3. Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Μαίευσης:

 

1 Μαία, ανά 5 κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος. Εξ αυτών 1 εκτελεί χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων (Ελάχιστα προσόντα: Απόφοιτος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής)
2 Βοηθοί Νοσοκόμοι ή Πρακτικοί, ανά 5 κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος
Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων.

 

5.3. Προϋποθέσεις για την εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων σε Ιδιωτικές Κλινικές.

 

5.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

 

Η εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων επιτρέπεται μόνο σε Γενικές Κλινικές, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

5.3.1.1. Η Κλινική θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα:

 

Θωρακοχειρουργικό και Καρδιολογικό Τμήμα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μικροβιολογικό - Βιοχημικό, Ακτινοδιαγνωστικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών όπως νεφρικής ανεπάρκειας, γενικής χειρουργικής, ετοιμότητας χειρουργείου κ.λ.π.

 

5.3.1.2. Την άμεση ευθύνη δεοντολογικώς και νομικώς φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται με τους ειδικούς, αναλόγως, των εκάστοτε προβλημάτων.

 

5.3.1.3. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, ώστε να μη στερεί από τον ασθενή τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία, όπως μηχανικά μέσα υποστηρίξεως της κυκλοφορίας, monitors, κ.α.

 

5.3.2. Απαιτούμενοι χώροι: Κοινοί με το Τμήμα των Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων

 

5.3.3.        Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Πρόσθετος και κατάλληλος εξοπλισμός, με την μέθοδο επέμβασης.

 

5.3.4.        Σύνθεση Προσωπικού:

 

1 γιατρός Αναισθησιολόγος, κατά την ώρα λειτουργίας
1 Νοσηλευτής (νοσηλεύτρια) νάρκωσης Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή 1 Βοηθός Αναισθησιολόγου Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατά την ώρα λειτουργίας
2 Νοσηλευτές (νοσηλεύτριες) Διετούς Φοιτήσεως, με 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία ή 2 Βοηθοί ή Πρακτικοί, με 5 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία, ως Εργαλιοδότες κατά την ώρα λειτουργίας.
1 Μεταφορέας ασθενών
1 Καθαρίστρια
Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπευθύνου του Χειρουργείου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 198/2007 (ΦΕΚ 225/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.