Προεδρικό διάταγμα 236/84

ΠΔ 236/1984: Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 236/1984: Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983, (ΦΕΚ 95/Α/1984), 22-06-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 23 (παράγραφος 1).

 

2. Τις υπ' αριθμούς 558/1983 και 723/1983 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 18-05-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.