Προεδρικό διάταγμα 23/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προκήρυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. Στην προκήρυξη ορίζονται τα εξής:

 

Ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τα απαιτούμενα προσόντα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών

Η αρχή στην οποία θα υποβληθούν

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με τις αιτήσεις.

Ο χρόνος έναρξης της εξέτασης των υποψηφίων και ο τόπος (κατάστημα) της εξέτασης.

Η διαδικασία της πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η προκήρυξη αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού, στον τύπο του νομού, στους δήμους και στις κοινότητες του νομού, στο γραφείο του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, του νομού, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.