Προεδρικό διάταγμα 23/2/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός της δια του άρθρου 1 του παρόντος επεκτεινόμενης περιοχής, καθορίζονται ως κάτωθι:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο βάθος 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου 2, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, άτινα κατά την 09-06-1973 ημέραν δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού δεν είχαν μεν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

Ελάχιστο βάθος 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

4. Μέγιστου ποσοστόν καλύψεως 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 

6. Συντελεστής δομήσεως 1,8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.