Προεδρικό διάταγμα 23/7/85b

ΠΔ 23-07-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Ζοφριάς του Δήμου Άνω Λιοσίων (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Ζοφριάς του Δήμου Άνω Λιοσίων (Αττικής), (ΦΕΚ 391/Δ/1995), 25-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 11 (παράγραφος 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.

 

5. Το υπ' αριθμόν 165226/2891/06-05-1985 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

6. Η υπ' αριθμόν 50187/1965/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Ζοφριάς του Δήμου Άνω Λιοσίων (Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 47/1983, 106/1984, 114 έως και 136/1984, 144 έως και 181/1984, 182 έως και 217)στ/1984 και 217)ζ έως και 217)κ/1984 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων (Αττικής).

 

8. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

9. Την υπ' αριθμόν 37567/1469/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας Ζοφριάς του Δήμου Άνω Λιοσίων (Αττικής).

 

10. Την υπ' αριθμόν 1/1985-2/1985 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Αττικής.

 

11. Την υπ' αριθμόν 532/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.