Προεδρικό διάταγμα 23/7/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 28-09-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 06-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 517/Δ/1990) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

1. Τροποποιούνται τα όρια της ζώνης III που εγκρίθηκαν με το άρθρο 3 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 65822/1994 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.23.7.94

 

2. Η περίπτωση Α (εδάφια 1 και 2) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου II του άρθρου 2 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 517/Δ/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. 1. Ζώνη Ι στην οποία επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α) Κατοικίες.

β) Ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

γ) Παιδικές χαρές.

δ) Θρησκευτικοί χώροι.

ε) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα:

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
οίκοι ευγηρίας δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
οικοτροφεία παιδιών κάτω των 6 ετών δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.

 

2.1. Κατ' εξαίρεση μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπονται:

 

α) Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

γ) Πολιτιστικά κτίρια.

 

2.2. Στο ΟΤ 84 και στο τμήμα του που αφορά στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίου αποκλειστικής χρήσης Τράπεζας. Στην παραπάνω ιδιοκτησία επιτρέπεται η ανέγερση ενός μόνο κτιρίου με επιτρεπόμενη κάλυψη μέχρι 700,00 m2.

 

Στο εν λόγω ακίνητο επιβάλλεται η κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως 600 τουλάχιστον θέσεων πέραν των υποχρεωτικών τοιούτων από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για το παραπάνω αναφερόμενο κτίριο Τράπεζας.

 

Το κτίριο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε ό,τι αφορά την ογκοπλαστική και την μορφή του.

 

2.3. Στο ΟΤ 96Α και στο διατηρητέο κτίριο εντός αυτού (Βίλα Καζούλη) καθορίζεται η χρήση του πολιτιστικού κτιρίου.

 

2.4. Στο ΟΤ 88 ο σταθμός του Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς πρέπει να είναι υπόγειος και να διαθέτει αίθουσα αναμονής επιβατών και σταθμό ανταπόκρισης με την τοπική συγκοινωνία καθώς και υπόγειο και επίγειο σταθμό αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως για την εξυπηρέτηση των επιβατών των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.

 

2.5. Στα ΟΤ 123 - 124 (ακίνητο ΧΑΝ) καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α) επέκταση του υπάρχοντος κέντρου προσχολικής ηλικίας νηπίων με δημιουργία κέντρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο.

β) κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων μέχρι 1.000 θέσεων.

γ) δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

δ) ξενώνας δυναμικού μικρότερου των 50 κλινών.}

 

3. Οι περιπτώσεις Β και Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου II του άρθρου 2 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 517/Δ/1990) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Β. 1. Ζώνη ΙΙ στην οποία επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α) κατοικίες.

β) ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

γ) πολιτιστικά κτίρια.

δ) κτίρια πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και φροντιστήρια.

ε) θρησκευτικοί χώροι.

στ) χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

ζ) παιδικές χαρές.

η) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα:

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
οίκοι ευγηρίας δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.
οικοτροφεία παιδιών κάτω των 6 ετών δυναμικότητας μικροτέρας των 50 ατόμων.

 

2. Κατ' εξαίρεση και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπονται:

 

α) Γραφεία.

β) Χώροι συνάθροισης κοινού και ειδικότερα θέατρα και κινηματογράφοι.

 

Γ. 1. Ζώνη ΙΙΙ στην οποία επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α. Κατοικίες.

β. Παιδικές χαρές.

γ. Πολιτιστικά κτίρια.

δ. Θρησκευτικοί χώροι.

ε. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

2.1. Κατ' εξαίρεση και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπονται:

 

α. Εστιατόρια, αναψυκτήρια.

β. Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

γ. Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, καφετέριες.

δ. Χώροι συνάθροισης κοινού και ειδικότερα θέατρα και κινηματογράφοι.

 

2.2. Στο ακίνητο επί των οδών Δεληγιάννη και Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Κεφαλαρίου (ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ) να παραμείνει η παραδοσιακή χρήση του χώρου αναψυχής και μόνο. Στο υπόγειο του κτιρίου που θα ανεγερθεί επιβάλλεται η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων μέχρι 85 θέσεων.

 

2.3. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια στην ως άνω ζώνη μπορούν να φθάσουν μέχρι βάθους 40 m από τη ρυμοτομική γραμμή.}

 

4. Το εδάφιο θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της παραγράφου II του άρθρου 2 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. εντευκτήρια αναγνωρισμένων συλλόγων (σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου) εξαιρουμένων των χαρτοπαικτικών λεσχών}

 

5. Μετά το εδάφιο θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της παραγράφου II του άρθρου 2 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος προστίθενται εδάφια ι, ι)α, ως εξής:

 

{ι. πολιτιστικά κτίρια

ι)α. γραφεία}

 

6. Μετά το άρθρο 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987 ) προστίθενται άρθρα 4, 5, 6 και 7 και το άρθρο 4 αριθμείται σε άρθρο 8 ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση προθηκών ή η ανάρτηση ενδυμάτων ή άλλων εμπορευμάτων στις προσόψεις των κτιρίων, στα κουφώματα, στους τοίχους ή στις πρασιές.

 

Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου τάσσει προθεσμία για τη συμμόρφωση των υπόχρεων και αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη επιβάλλει την αφαίρεσή τους.

 

2. Απαγορεύεται κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών σε ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους.

 

Για τη χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε ανοικτούς δημόσιους χώρους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής.

 

3. Η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις ελέγχει την νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους.

 

Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση, μετά από την διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δήμου αποφασίζει για την άμεση απαγόρευση της λειτουργίας της οχλούσας επιχείρησης.

 

4. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπόμενων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 44242/2361/1989 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται για την παραπάνω περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1985). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η νέα σφράγιση είναι οριστική.

 

Άρθρο 5

 

α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος των οικοπέδων και των προκηπίων πρέπει να παραμένει τουλάχιστον κατά τα 2/3 χωρίς επίστρωση για να δύναται να φυτευτεί.

 

β. Σε οικόπεδα εμβαδού τουλάχιστον 200 m2 πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται τα υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστον ένα δένδρο ανά 50 m2 οικοπέδου.

 

γ. Όπου υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 15 m2 προκηπίου.

 

Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των δένδρων που προβλέπονται από την παράγραφο β του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 6

 

Στα πολιτιστικά κτίρια επιτρέπονται αυστηρά και μόνο οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση τους ως χαρτοπαικτικών λεσχών, καταστημάτων με ηλεκτρονικά παιχνίδια και κέντρα διασκέδασης (bar).

 

Άρθρο 7

 

Στους χώρους που καταλαμβάνουν οι θερινοί κινηματογράφοι ΧΛΟΗ και ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ στα οικοδομικά τετράγωνα 75 και 80 αντίστοιχα καθορίζεται η παραδοσιακή χρήση υπαίθριου κινηματογράφου και μόνο, και χαρακτηρίζονται ως πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία της πόλης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.