Προεδρικό διάταγμα 23/8/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή σε τμήματα οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με το στοιχείο ΓΚ, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

α. κατοικία

β. ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες

γ. εμπορικά καταστήματα για εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της περιοχής, μέχρι 150 m2 ανά ιδιοκτησία

δ. γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί

ε. κτίρια εκπαίδευσης

στ. εστιατόρια

ζ. αναψυκτήρια

η. θρησκευτικοί χώροι

θ. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

ι. πρατήρια βενζίνης

ι)α. αθλητικές εγκαταστάσεις

ι)β. κτίρια - γήπεδα στάθμευσης

ι)γ. πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

ι)δ. ιδιωτικές κλινικές

 

2. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή σε τμήματα οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με το στοιχείο ΓΚ1, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα:

 

α. κατοικία

β. ξενοδοχεία μέχρι 50 κλίνες και ξενώνες

γ. εμπορικά καταστήματα για εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της περιοχής, μέχρι 150 m2 ανά ιδιοκτησία

δ. κτίρια εκπαίδευσης

ε. εστιατόρια και ταβέρνες

στ. θρησκευτικοί χώροι

ζ. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

η. αθλητικές εγκαταστάσεις

θ. πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.