Προεδρικό διάταγμα 23/8/78b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται συντελεστές δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Ιωαννίνων κατά τομείς ΙΑ, I, II, III, IV, και V, ως εμφαίνονται στο υπό του Γενικού Διευθυντή Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/24772/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος ως κάτωθι:

 

Τομείς

Συντελεστές δομήσεως

ΙΑ

1.00

I

1.40

II

1.80

III

2.40

IV

1.40 (Σε περίπτωση κατασκευής καταστήματος στο ισόγειο 2.00)

V

0.80

 

2. Δια τα ειδικά κτίρια ή περιοχές εργατικών κατοικιών εμπιπτουσών στους ως άνω καθοριζόμενους τομείς, δια τις οποίες έχουν καθορισθεί δια Διατάγματος ειδικοί όροι δομήσεως, παραμένουν οι συντελεστές δομήσεως αυτών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων.

 

pd.23.8.78bCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.