Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 80b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την εκτέλεσιν πάσης εργασίας εκ των περιγραφομένων εις το ανωτέρω άρθρο 3, ως και εξωτερικών χρωματισμών και οιασδήποτε εργασίας επισκευής επί των όψεων των κτιρίων, απαιτείται έκδοσις οικοδομικής αδείας, μετά έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, συνοδευομένης υπό πρακτικού εις το οποίον αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που θα εκτελεστούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.