Προεδρικό διάταγμα 24/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο συγκροτείται από:

 

α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

γ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

δ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργούμενων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης βαρύνουν έως 31-12-2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας και Θράκης οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.