Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της αρχαιολογικής εν γένει νομοθεσίας, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 και από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 καθώς και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.