Προεδρικό διάταγμα 24/2/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού (νομού Πρέβεζας) που καθορίστηκαν με το από [ΒΔ] 17-10-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 309/Α/1953), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν ΤΥ/3506/19-05-1973 απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας (ΦΕΚ 170/Δ/1973) και καθορίζονται ως εξής:

 

A. 1. Τομέας Α

 

Συντελεστής δόμησης: 2.10 ως ισχύει.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 70%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11,50 m.

 

2. Τομέας Β

 

Συντελεστής δόμησης: 1,80 ως ισχύει.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11,50 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και των δύο τομέων και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπεται κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους 1,50 m και μέγιστης κλίσης 30%.

 

Β. Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχόμενων εξωστών περιμετρικά στις προσόψεις των νέων οικοδομών.

 

β) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων στους ελεύθερους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των οδών και των πεζοδρόμων. Επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση πινακίδων που πληροφορούν για τη θέση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων, κτιρίων οργανισμών κοινής ωφέλειας, νοσοκομείων, φαρμακείων κ.λ.π., καθώς και πινακίδων γενικής κυκλοφοριακής πληροφόρησης.

 

Στα προκήπια επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο μιας πινακίδας ανά οικόπεδο, πληροφοριακής, για τις χρήσεις του κτιρίου και τις δραστηριότητες των ενοίκων του, με μέγεθος προσαρμοσμένο με τα κτίρια.

 

Στα κτίρια απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων οποιασδήποτε μορφής και υλικού, τόσο επί των όψεων όσον και επί των δωμάτων αυτών. Στις όψεις των κτιρίων επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των πινακίδων που πληροφορούν για τις χρήσεις των κτιρίων και τις δραστηριότητες των ενοίκων τους, με μέγεθος προσαρμοσμένο με τα κτίρια. Οι πινακίδες γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 

Σε περίπτωση ανάγκης τοποθέτησης ξενόγλωσσης πινακίδας, αυτή τοποθετείται κάτωθεν της ελληνικής με μικρότερα γράμματα. Διαφημίσεις και διαφημιστικές πινακίδες οποιασδήποτε μορφής και υλικού, που απαγορεύονται από τις παραπάνω διατάξεις απομακρύνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος.

 

γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός μόνο κεντρικού συστήματος λήψης τηλεοπτικού σήματος ανά κτίριο. Σε υφιστάμενα κτήρια η παραπάνω διάταξη πρέπει να εφαρμοστεί εντός τριών ετών από την δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

δ) Απαγορεύεται η κατασκευή εξωτερικών συρόμενων κουφωμάτων στις προσόψεις των νέων οικοδομών.

 

ε) Για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του με αριθμό 350/1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 230/Α/1996) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 10 όπως ισχύουν κάθε φορά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.