Προεδρικό διάταγμα 24/5/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή του Δήμου Ιερισσού (νομού Χαλκιδικής), η οποία εμπίπτει στη Ζώνη Β προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Ακάνθου, έχει καθορισθεί με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/13494/713/1992 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 258/Β/1992) και φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 62953/1994 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. Στη ζώνη Β επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

κατοικία
γεωργική χρήση
θερμοκήπια
γεωργικές αποθήκες
αντλητικές εγκαταστάσεις

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για τα κτίρια κατοικίας:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 120,00 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 7,50 m, μετρούμενο από κάθε σημείο του γύρω φυσικού εδάφους.
Στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος συμπεριλαμβάνεται και το ύψος κεραμοσκεπούς στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου χώρου.

 

β. Για τα κτίρια γεωργικών αποθηκών:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια: 50,00 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 4,50 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.
Στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος συμπεριλαμβάνεται και το ύψος κεραμοσκεπούς στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.
Εφόσον υπάρχει στην ίδια ιδιοκτησία κατοικία επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης σαφώς διαχωρισμένη από την κατοικία.
Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων (κατοικίας - γεωργικής αποθήκης) 120 m2.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Γενικές διατάξεις.

 

α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τοπίου ή θέτει σε κίνδυνο τα αρχαία ερείπια.

 

β. Οι περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979), ως ισχύει.

 

γ. Για την κατασκευή έργων υποδομής (τηλεπικοινωνίας - υδροδότησης - ηλεκτροδότησης - οδοποιίας κ.λ.π.), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

 

δ. Οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

ε. Οι εκσκαφές και η κατασκευή θεμελίων των κτιρίων εκτελούνται υπό την επίβλεψη της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πολυγύρου.

 

pd.24.5.94Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.