Προεδρικό διάταγμα 24/6/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο βάθος: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων για τα κατά κανόνα άρτια οικόπεδα της παραγράφου 2 50% της επιφανείας του και για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα της παραγράφου 3 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

7. Απαγορεύεται οι οικοδομές να έχουν ανοίγματα (πόρτες - παράθυρα) σε τμήματα δρόμων με πλάτος μικρότερο των 2,50 m. Επιτρέπεται η διάνοιξη παραθύρων στα τμήματα των δρόμων αυτών εφόσον ο τοίχος της οικοδομής που φέρει το άνοιγμα τοποθετηθεί τουλάχιστον 2 m εσώτερο της οικοδομικής γραμμής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.