Προεδρικό διάταγμα 25/10/84d

ΠΔ 25-10-1984: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχή εκτός σχεδίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου του νομού Θεσπρωτίας για τη δημιουργία Οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-10-1984: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχή εκτός σχεδίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου του νομού Θεσπρωτίας για τη δημιουργία Οικισμού, (ΦΕΚ 39/Δ/1985), 20-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 43 παράγραφος 8.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα τα άρθρα 4, 45 και 49 (παράγραφοι 2 και 4).

 

3. Την κοινή απόφαση υπ' αριθμόν 263796/1984 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί αναθέσεως ασκήσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας (ΦΕΚ 329/Β/1984).

 

4. Τα έγγραφα υπ' αριθμόν 155086/3658/07-07-1983 και 147317/2179/1984 του Υπουργείου Γεωργίας.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 486/1983 και 689/1983 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 25-10-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.