Προεδρικό διάταγμα 25/2/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο Α.

 

Στην ως άνω περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή απολύτου προστασίας απαγορεύεται η δόμηση, η δημιουργία εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας και οποιαδήποτε εξορυκτική λατομική δραστηριότητα, καθώς και κάθε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις). Επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση κινητών εγκαταστάσεων (σκιάδες, ομπρέλες) ημερήσιας αναψυχής.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο Β.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή ήπιας οικιστικής ανάπτυξης επιτρέπεται:

 

κατοικία
αναψυχή
αντλητικές εγκαταστάσεις
υδατοδεξαμενές
φρέατα

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για κτίρια κατοικίας 150 m2 και για κτίρια, αναψυκτηρίων 100 m2.

 

Σε περίπτωση μικτών χρήσεων επί του αυτού γηπέδου συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση επιφάνεια των κτιρίων 150 m2 τηρουμένης της μεγίστης δομήσιμης επιφάνειας ανά χρήση.

 

Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4,5 m συμπεριλαμβανομένου του συμπαγούς στηθαίου.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος υδατοδεξαμενής: 2,5 m.
Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 m από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας.

 

Γ. Εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (περιοχές Α και Β) απαγορεύεται η διάνοιξη οδών παράλληλων προς την ακτογραμμή.

 

Επίσης σε όλη την έκταση της περιοχής Α καθώς και στη Ζώνη πλάτους 100 m από την γραμμή αιγιαλού της περιοχής Β, απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και η εν γένει εξυπηρέτηση τροχοφόρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.