Προεδρικό διάταγμα 25/4/89k - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια,

 

α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 10 m, ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 200 m2 0.8, για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 200 m2 0.6.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8.5 m.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που καθορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος α του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας του χώρου.

β. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.