Προεδρικό διάταγμα 25/8/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και ισχύουν εκτελούνται ως έχουν.

 

β. Οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις περί έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάγματος διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.