Προεδρικό διάταγμα 263/87 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Πολιτισμού, των Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από διατάξεις προγενέστερες του νόμου 1418/1984 αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν, σύμφωνα με τις προγενέστερες αυτές διατάξεις, τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είτε αυτά εκτελούνται από τις υπηρεσίες της είτε από άλλους φορείς του δημοσίου καθώς και στα έργα των φορέων του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον έχει εκδοθεί γι' αυτούς ιδιαίτερο διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 που ρυθμίζει και καλύπτει τα θέματα της κατασκευής έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.