Προεδρικό διάταγμα 27/12/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο Α. (Δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και ελεύθερου πρασίνου).

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται σε ειδικότερες χρήσεις:

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων.
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Αναψυκτήρια.
Εστιατόρια και εν γένει κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής εξαιρουμένων των κέντρων διασκεδάσεως.
Κτίρια ειδικής επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Εμπορικά περίπτερα μικρής κλίμακας για την πώληση και προβολή προϊόντων σχετικών με τους στόχους του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.
Ξενώνες για φιλοξενία ομάδων, που συμμετέχουν σε σεμινάρια ή δραστηριότητες οικολογικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, έως 50 κλίνες.
Μικρές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και ήπιων μορφών ενέργειας εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Εκθεσιακοί χώροι κλειστοί ή ανοικτοί για την πώληση και προβολή προϊόντων σχετικών με τους στόχους του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Υδροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Κτίρια και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης μικρού εσωτερικού σιδηροδρομικού δικτύου, κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομής που είναι απαραίτητα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Οικολογικού Πάρκου.
Υφιστάμενοι θρησκευτικοί χώροι παραμένουν.

 

2. Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου 5 % της επιφάνειάς του.
Συντελεστής δόμησης: 0,05 για την επιφάνεια του γηπέδου μη προσμετρούμενων των υδάτινων επιφανειών και των οικολογικών καλλιεργειών.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,50 m μετρούμενο γύρω από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων: 14 m.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 3 m.

 

4. Η τοποθέτηση των κτιρίων, η αρχιτεκτονική μελέτη αυτών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου εγκρίνεται από τον Οργανισμό της Αθήνας.

 

5. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας του Πάρκου.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο Β.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ιστορικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, του περιβάλλοντα χώρου τους και τις εισόδους προσπελάσεως με τις γύρω περιοχές, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα με την 75154/4275/23-06-1993 απόφαση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 891/Δ.1993) και στην οποία επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Κατοικία, γραφεία διοίκησης.
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.
Αναψυκτήρια μέχρι 100 m2.
Απαγορεύονται οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πλην των υφισταμένων.

 

2. α) Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης για το σύνολο της περιοχής: 0,05.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των μονώροφων κτιρίων ορίζεται σε 4,5 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 2 m.
Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της 75154/4275/23-06-1993 απόφασης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 891/Δ/1993).

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο Γ. (Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας).

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι ειδικότερες χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Κτίρια - γήπεδα αποθήκευσης.
Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κατοικία.
Γήπεδα στάθμευσης.
Εστιατόριο και αναψυκτήριο μέχρι 100 m2 έκαστο και υπόγεια κτίρια στάθμευσης για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των παραπάνω χρήσεων.
Υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις παραμένουν.

 

2. Τα μεγέθη των χρήσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία μονοσήμαντης ή υπερβολικής ανάπτυξης μιας, μόνο χρήσεως. Η σύνθεση πρέπει να περιλάβει κατά το δυνατόν το σύνολο των παραπάνω χρήσεων και η όλη περιοχή να συνιστά μια ήπια λειτουργικά και αρχιτεκτονικά μονάδα.

 

3. Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης για το σύνολο της περιοχής: 0,05.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των μονώροφων κτιρίων ορίζεται σε 4,5 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 2 m.
Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιτρεπόμενης δόμησης.

 

5. Η τοποθέτηση των κτιρίων, η αρχιτεκτονική μελέτη αυτών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου εγκρίνεται από τον Οργανισμό της Αθήνας.

 

6. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας διανοίγεται σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης διατηρώντας τις υφιστάμενες δεντροστοιχίες ως νησίδα σε όλο το μήκος της εν λόγω περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.