Προεδρικό διάταγμα 28/3/88d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Χ, Ψ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς Χ και Ψ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) με όποιες διαστάσεις είχαν στις 10-10-1985

 

β) εφόσον δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) εφόσον μέσα στο οικοδομικό τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται:

 

για τον τομέα Χ: 40% της επιφάνειάς τους.
για τον τομέα Ψ: 50% της επιφάνειάς τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης για τον τομέα Χ: 0,6.

Για τον τομέα Ψ: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σε 8 m.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους με κλίση πάνω από 10% το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

8. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με κλίση μέχρι 30% και μέγιστο ύψος μέχρι 2 μέτρα. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την ένταξη του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο και το περιβάλλον του (οικιστικό, φυσικό).

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

10. Απαγορεύονται οι κατασκευές που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 (περίπτωση β) και 2 του άρθρου 16  του νόμου 1577/1985. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της ζώνης ειδικής χρήσης σχολών Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του χώρου.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.