Προεδρικό διάταγμα 28/7/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων που καθορίστηκε με την Γ/9229/562/1979 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ελληνικού (νομού Αττικής) δια τον καθορισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 251/Δ/1979) ως εξής:

 

α) Συντελεστής δόμησης: 0,20.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15% της επιφανείας του χώρου.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 11,50 m για κλειστό Γυμναστήριο, 13,50 m για κερκίδες μετά στεγάστρου (8,5+5) και για λοιπές εγκαταστάσεις 4 m.

 

δ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 m από τη ρυμοτομική γραμμή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.