Προεδρικό διάταγμα 29/12/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στο οποίο εισηγείται ο Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

 

2. Η γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο δημοτικό συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από τότε που θα περιέλθει σ' αυτό η σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει την τροποποίηση του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας.

 

3. Το άρθρο 152 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1985) έχει εφαρμογή και για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.