Προεδρικό διάταγμα 29/4/82 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται τα από [ΠΔ] 15-02-1971 (ΦΕΚ 37/Δ/1971) [ΠΔ] 03-05-1972 (ΦΕΚ 97/Δ/1972), [ΠΔ] 06-10-1975 (ΦΕΚ 231/Δ/1975) και [ΠΔ] 28-02-1979 (ΦΕΚ 127/Δ/1979) διατάγματα ως προς τα διαγράμματα που αναφέρονται σ' αυτά (Ε249/1971, Ε9337/1972 και Ε17455/1975 πράξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού και Γ34320/1978 πράξη του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) και καθορίζονται νέα όρια για τον τομέα Α με την υπαγωγή σ' αυτόν τμημάτων του τομέα Β όπως φαίνεται στα θεωρημένα από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με την Γ11754/1982 πράξη του 4 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 τον συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.29.4.82Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.