Προεδρικό διάταγμα 29/8/96b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το από 07-08-1967 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 101/Δ/1967) Περί εγκαταστάσεως προς παραθερισμό καθώς και το από 23-09-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 259/Δ/1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος Περί εγκαταστάσεως προς παραθερισμό.

 

2. Οικοδομικές άδειες εγκατάστασης λυομένων κατασκευών κατοικίας, που έχουν εκδοθεί ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής αδείας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των προγενεστέρων, του παρόντος διατάγματος διατάξεων. Μετά τη λήξη τους αναθεωρούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

3. Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση των νομίμως υφισταμένων λυομένων κατασκευών μόνο για λόγους χρήσης και υγιεινής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.