Προεδρικό διάταγμα 2/2/99b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

β) Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου των κτιρίων με πλήρη διαχωρισμό τους, όταν προκύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη των 400 m2.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,60 m.

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 1,50 m και μέγιστης κλίσης μέχρι 30%.

 

7. Επιβάλλεται ο έλεγχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά την εκσκαφή των θεμελίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.