Προεδρικό διάταγμα 2/3/77b

ΠΔ 02-03-1977: Περί συμπληρώσεως του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, της οδού Ηρώδου του Αττικού και της μεταξύ αυτών περικλειόμενης περιοχής της πόλεως Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-03-1977: Περί συμπληρώσεως του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, της οδού Ηρώδου του Αττικού και της μεταξύ αυτών περικλειόμενης περιοχής της πόλεως Αθηνών, (ΦΕΚ 87/Δ/1977), 21-03-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 90/1977 και γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 12-09-1975 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των χρήσεων των οικοδομών επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, της οδού Ηρώδου του Αττικού και της μεταξύ αυτών περικλειόμενης περιοχής της πόλεως των Αθηνών Νομού Αττικής (ΦΕΚ 215/Δ/1975) προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ως ακολούθως, των ήδη υφισταμένων παραγράφων 3 και 4 αριθμούμενων εις παραγράφου 4 και 5 αντιστοίχως:

 

{3. Εις το κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου τμήμα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας επιτρέπεται, υπό τους αυτούς εν τη ως άνω παράγραφο 2 περιορισμούς, η χρήσις των ανεγειρομένων οικοδομών και ως ξενοδοχείων μετά των συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως των πελατών, υπό τον όρον ότι εκ της μελέτης και κατασκευής θα προβλέπεται χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων εμβαδού 20 m2 ανά τέσσερα (4) δωμάτια.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 02-03-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.