Προεδρικό διάταγμα 2/3/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ύπαρξις των υφισταμένων προ της 16-08-1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δέον να αποδεικνύεται δια συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, ως λ.χ. απογραφής, αποφάσεως περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφιστάμενου του 1923, πράξεως της Διοικήσεως, συμβόλαια.

 

2. Τα όρια των κατά τα ανωτέρω οικισμών δέον:

 

α) Να περιλαμβάνουν οικοδομές, οικόπεδα αδόμητα, κοινωφελείς, κοινοχρήστους εγκαταστάσεις, εκκλησίας κ.λ.π.

 

Άπαντα τα ανωτέρω δέον να συναρτώνται άμεσα με την έννοια και την λειτουργικότητα του οικισμού

 

β) Να προσδιορίζουν ενιαία έκταση ή και τμήματα μη συνεχόμενα εάν ο οικισμός είναι διαμορφωμένος εις διακεκριμένες οικιστικές ενότητες (ως συνοικισμοί, συστάδες οικοδομών).

 

γ) Να ακολουθούν κατά το δυνατόν φυσικά ή τεχνητά όρια.

 

3. Κατά τον καθορισμό των ορίων δέον να λαμβάνεται υπόψη και τυχόν προγενεστέρα πράξις της Διοικήσεως περί καθορισμού των ορίων του οικισμού.

 

4. Περιοχές οι οποίες εκ της υφισταμένης χρήσεως, (δάση, καλλιεργούμενες εκτάσεις, αγροί κ.λ.π.) τεκμαίρεται ότι δεν αποτελούν μέρη του οικισμού αποκλείονται να περιληφθούν εντός των ορίων αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.