Προεδρικό διάταγμα 2/3/81 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται τα:

 

α) από 15-06-1977 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 225/Δ/1977),

 

β) το από 19-07-1979 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 401/Δ/1979),

 

γ) το από 21-11-1979 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 693/Δ/1979) ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως.

 

2. Ειδικά διατάγματα αναφερόμενα εις κατονομαζόμενους οικισμούς ως παραδοσιακούς προ του έτους 1923 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

3. Οι όροι δομήσεως του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 χαρακτηριζομένων δια διαταγμάτων ως παραδοσιακών, των οποίων οι όροι δομήσεως καθορίζονται δι' ειδικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.