Προεδρικό διάταγμα 2/4/85b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη γίνεται:

 

α) Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου 1337/1983 έγκριση των ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών, στους οποίους αναφέρονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, που έχουν δημιουργηθεί με προσωρινές διανομές και για τους οποίους δεν έχουν κυρωθεί τα οριστικά σχέδια, καθώς και οικισμών που στην περιοχή τους έχει γίνει αναδασμός με την αγροτική νομοθεσία, εφόσον στον αναδασμό αυτό περιλαμβάνονται εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα.

 

β) Οι κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 1337/1983 τροποποιήσεις σχεδίων οικισμών που έχουν κυρωθεί σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία, καθώς και οι τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών των οποίων τα σχέδια εγκρίνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 

2. α) Από τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου αυτού του προεδρικού διατάγματος εξαιρούνται οι οικισμοί του Νομού Αττικής.

 

β) Οι κατά το εδάφιο β της προηγούμενης παραγράφου τροποποιήσεις σχεδίων, προκειμένου για τον Νομό Αττικής γίνονται με απόφαση των οικείων αναπληρωτών Νομαρχών προϊσταμένων των Διαμερισμάτων Νομού Αττικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.