Προεδρικό διάταγμα 2/7/01d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400,00 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,50 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2,70 m για τη στέγη ή κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική, με κλίση μέχρι 50%.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.