Προεδρικό διάταγμα 2/7/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου καθορίζονται τομείς υψών και συντελεστών δομήσεως, όπως αυτοί φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ως εξής:

 

α. Τομέας Α:

 

Είναι η περιοχή μεταξύ των οδών Ερμού, Καπνικαρέας, Μητροπόλεως, Αθηνάς, Ερμού.

 

Συντελεστής δόμησης: 2,8
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 4 εκ των οποίων οι 3 το πολύ στην πρόσοψη και 1 σε εσοχή. Η εσοχή θα γίνεται σε αναλογία πλάτους προς ύψους 1 προς 1,50.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 13,50 m.

 

β. Τομέας Β:

 

Είναι η περιοχή μεταξύ των οδών Μητροπόλεως, Βουλής, Κολοκοτρώνη, Καρύτση, Παρνασσού, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Ευριπίδου, Αθηνάς, Ερμού, Καπνικαρέας, Μητροπόλεως.

 

Συντελεστής δόμησης: 3
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 4 εκ των οποίων οι 3 το πολύ στην πρόσοψη και 1 σε εσοχή. Η εσοχή θα γίνεται σε αναλογία πλάτους προς ύψος 1 προς 1,50.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 15,00 m.

 

Ειδικά για τα κτίρια με όψεις επί των οδών Βουλής, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Ευριπίδου και πλατείας Αγίων Θεοδώρων, όπως φαίνονται με την ένδειξη Β1 στο ίδιο διάγραμμα, ορίζονται:

 

Συντελεστής δόμησης: 3,4
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 5 εκ των οποίων οι 4 το πολύ στην πρόσοψη και 1 σε εσοχή. Η εσοχή θα γίνεται σε αναλογία πλάτους προς ύψος 1 προς 1,50.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 18,00 m.

 

γ. Τομέας Γ

 

Είναι η περιοχή μεταξύ των οδών Σταδίου, Χρήστου Λαδά, Καρύτση, Κολοκοτρώνη, Σταδίου.

 

Συντελεστής δόμησης: 3,4
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 6 με μέγιστο επιτρεπόμενο, ύψος αυτών 21,00 m.

 

δ. Τομέας Δ

 

Είναι οι περιοχές μεταξύ πλατείας Συντάγματος και των οδών Σταδίου, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Μητροπόλεως και πλατείας Συντάγματος και των οδών Σταδίου, πλατεία Ομονοίας, Αθηνάς, Ευριπίδου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Παρνασσού, Χρήστου Λαδά και Σταδίου.

 

Συντελεστής δόμησης: 4
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 6, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 21,00 m.

 

2. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης μέσα στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, είτε από ακίνητο άλλης περιοχής, είτε από ακίνητο της αυτής περιοχής.

 

3. Επιβάλλεται εντός 1 έτους από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος η φύτευση των υπαρχόντων ακαλύπτων χώρων κατά το ποσοστό που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, του άρθρου 23 του κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/1989), καθώς και ο καλλωπισμός και η διαμόρφωση των γυμνών μεσοτοίχων τόσο αυτών που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστους χώρους, όσο και εκείνων που προκύπτουν μεταξύ κηρυγμένων μνημείων η άλλων κτισμάτων.

 

Οι σχετικές μελέτες εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου υπηρεσίας, άλλως το πρόγραμμα φύτευσης των υπαρχόντων ακαλύπτων χώρων, καθώς και το πρόγραμμα καλλωπισμού και διαμόρφωσης των μεσοτοίχων γίνεται από τον Δήμο ή άλλο φορέα (νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με την ίδια διαδικασία και η δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος των ιδιοκτητών των ακινήτων.

 

4. Απαγορεύεται στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου η τοποθέτηση στα δώματα δορυφορικών κεραιών (πιάτα).

 

Επιβάλλεται η χρήση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας για την εξυπηρέτηση όλων των κτιρίων της περιοχής του Εμπορικού Τριγώνου. Εντός 1 έτους από της λειτουργίας της κεντρικής κεραίας επιβάλλεται η αποξήλωση των υπαρχουσών μεμονωμένων κεραιών.

 

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.