Προεδρικό διάταγμα 307/86 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κυρώσεις - Έλεγχος εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μετά την επιβολή κύρωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν επιβάλλεται κύρωση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την ίδια παράβαση.

 

2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

3. Οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις.

 

4. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/1999), με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α/2007), με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 12/2012 (ΦΕΚ 19/Α/2012)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.