Προεδρικό διάταγμα 30/1/82 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων του άρθρου 1, ορίζονται ως εξής:

 

1. Οικοδομικά τετράγωνα 1 έως 20 και 28.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομικών τετραγώνων 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,40.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2,5 m τουλάχιστο.

 

2. Οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 21, 24, 25, 26 και 27.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομικών τετραγώνων 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m τουλάχιστο.

 

3. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 22.

 

α) Συντελεστής δομήσεως 0,50.

 

4. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 23.

 

α) Συντελεστής δόμησης 0,40.

 

5. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 30.

 

α) Συντελεστής δόμησης 0,35.

 

6. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 29.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 11 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m τουλάχιστο.

 

7. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 31 (βοηθητικά κτίσματα παιδικής χαράς).

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,40.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 3 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m τουλάχιστο.

 

8. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 32 (βοηθητικών κτισμάτων πλατείας και ποντιακών χωρών).

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,40.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 3 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m τουλάχιστο.

 

9. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 33

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 11 m.

ε) Τα κτίρια που θα κτισθούν πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 1 m.

 

10. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 34

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

ε) Το κτίριο που θα κτισθεί πρέπει να απέχει από τις ρυμοτομικές γραμμές 1,5 m τουλάχιστο.

 

11. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 35.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

ε) Το κτίριο που θα κτισθεί πρέπει να απέχει από τις ρυμοτομικές γραμμές 1,5 m τουλάχιστο.

 

12. Οικοδομικό τετράγωνο αριθμός 36.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοδομικού τετραγώνου 40% της επιφανείας τους.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,80.

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 8 m.

ε) Το κτίριο που θα κτισθεί πρέπει να απέχει από τις ρυμοτομικές γραμμές 8 m τουλάχιστο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.