Προεδρικό διάταγμα 30/3/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδόμων των ανεγειρομένων εντός της περιοχής της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται διά του προηγούμενου άρθρου 1, καθορίζονται ως εις τον κάτωθι πίνακα:

 

Τομείς

Καθορισθέντες για του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστές δόμησης

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των οικοδομών

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

Ι

2.4

4

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

ΙΙ

1.8

3

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

ΙΙΙ

1.2

2

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

ΙΙΑ

1.8

4

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

2. Διά τα ειδικά κτίρια ή περιοχές εργατικών κατοικιών που εμπίπτουν εις τους ως άνω καθοριζόμενους τομείς διά τις οποίες έχουν καθορισθεί διά Διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως, παραμένουν οι όροι δομήσεως αυτών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων. Εις περίπτωσιν στέγης το ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.