Προεδρικό διάταγμα 30/5/85d - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικές χρήσεις γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος καθορίζονται σαν ειδικές χρήσεις οι εξής: Λοιπές μικτές χρήσεις, Θρησκευτικοί χώροι και Κοινόχρηστοι χώροι.

 

2. Στοιχεία ειδικών χρήσεων γης. Στις Λοιπές μικτές χρήσεις περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία ειδικών χρήσεων.

 

α) Εμπορικά Καταστήματα.

β) Γραφεία - Διοίκηση.

γ) Κατοικίες και Εμπορικά Καταστήματα για καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς.

δ) Επαγγελματικά εργαστήρια.

ε) Μη οχλούσες βιοτεχνίες.

στ) Χώροι στάθμευσης για ανάγκες περιοχής.

ζ) Χονδρικό εμπόριο.

η) Ζαχαροπλαστεία - Καφενεία - Εστιατόρια.

θ) Ξενώνες - Ξενοδοχεία.

ι) Χώροι συνάθροισης κοινού.

ια) Πολιτιστικά κτίρια.

ιβ) Παιδικοί σταθμοί.

 

Οι περιοχές Κοινοχρήστων χώρων αφορούν στην παραμονή, αναψυχή και διακίνηση πεζών και τροχοφόρων. Αποτελούνται από πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους κήπους, άλση και λοιπούς παρεμφερείς χώρους, επιτρέπεται δε να περιλαμβάνουν κατ' εξαίρεση υπόγειους χώρους στάθμευσης, περίπτερα, ανθοπωλεία, σκιάδες, παγκάκια και γενικά απλές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού.

 

Η κατασκευή οποιουδήποτε έργου από τα παραπάνω επιτρεπόμενα σε κοινοχρήστους χώρους επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης ως έργων από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

3. Χρήσεις που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις χρήσεις που καθορίζονται με το παρόν διάταγμα εφόσον λειτουργούν βάσει νομίμου άδειας σε χώρο κατάλληλο για αυτές όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

4. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία οιασδήποτε υφιστάμενης χρήσης, που άσχετα από το είδος της, το μέγεθός της, τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της, για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα τη νύχτα. Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, μετάδοση δίσκων ή ταινιών ή κασετών, φωνές τραγούδια, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια), με την διαδικασία των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού:

 

5. Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, καρέκλες, προσθήκες), πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των υπολοίπων οχημάτων στις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, και πεζοδρομίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

7. α. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση ή ίδρυση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας.

 

β. Είναι δυνατόν να επιτραπεί η ίδρυση ξενοδοχείων και ξενώνων στα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια εφόσον οι επεμβάσεις που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους δεν αλλοιώνουν το γενικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου.

 

8. α. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της αρμοδίας Υπηρεσίας όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης.

 

β. Στην περίπτωση που η όχληση αυτή αφορά ηχητική περιβαλλοντική ρύπανση επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος δ/τος.

 

Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη προσθέτων m, ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση μετά από τη διαπίστωση της οποία, επιτρέπεται η επαναλειτουργία.

 

Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

9. Σε περίπτωση αίτησης για εγκατάσταση νέας λειτουργίας πλην κατοικίας, απαιτείται προέγκριση από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η προέγκριση αυτή θα συνοδεύεται από οδηγίες μετά την εκτέλεση των οποίων θα δίνεται η οριστική έγκριση της άδειας λειτουργίας. Η αρμόδια υπηρεσία μετά από έρευνα των λειτουργιών του άμεσου περιβάλλοντος, έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση των ζητουμένων λειτουργιών, και κατ' επέκταση της χορήγησής των ζητούμενης άδειας.

 

10. Τα πολιτιστικά κτίρια αναφέρονται αυστηρά στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή τους σαν χαρτοπαικτικές λέσχες, καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και κέντρα διασκεδάσεως.

 

11. Σχετικά, με την κατοικία ορίζονται:

 

α) Σε υφιστάμενα κτίρια εκτός εκείνων που έχουν κτιστεί για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας (γραφεία, αποθήκες, κ.λ.π.) σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης, επιβάλλεται μόνο εκείνη της κατοικίας από τον πρώτο όροφο και πάνω.

 

β) Η επιβολή χρήσεως κατοικίας, από τον πρώτο όροφο και πάνω επιβάλλεται και στα νέα κτίρια.

 

γ) Εξαιρούνται του περιορισμού αυτού, τόσο και τα υφιστάμενα όσο και τα νέα κτίρια, για τα οποία προβλέπονται χρήσεις πολιτιστικές, παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, σχολεία, ξενοδοχεία, ξενώνες και κτίρια στάθμευσης.

 

12. α. Απαγορεύονται οι χρήσεις που οχλούν από τη φύση τους, (ρύπανση, επιβάρυνση κυκλοφορίας, κ.λ.π.) όπως εμπόριο καυσίμων, ορυκτών και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία, ξυλείας και υλικών οικοδομής, ογκωδών μηχανημάτων και μηχανικών εργαλείων, οχημάτων εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών αυτών, πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών και ελαστικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών, εμπόριο αυτοκινήτων, (καινούριων και μεταχειρισμένων) και μοτοσυκλετών, επισκευές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, εγκαταστάσεις εκκενώσεως βόθρων και απολυμάνσεων.

 

13. Απαγορεύεται κάθε ίδρυση και εγκατάσταση επέκταση εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση είτε απλή είτε εμβαλλόμενη από συγχώνευση βιομηχανικών - βιοτεχνιών και αποθηκών.

 

14. Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων καταστημάτων χονδρεμπορίου αποθηκών.

 

15. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη με τις ειδικές χρήσεις γης που επιτρέπονται στην περιοχή αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.