Προεδρικό διάταγμα 30/9/91m - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς ΙΙΕ, ΙΙΖ όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα.

 

Α. Τομέας ΙΙΕ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

 

α. Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ισχύουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

β. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με τος άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1.5 m.

 

9. Επιτρέπεται σε περίπτωση κατασκευής προσθήκης καθ' ύψος κτίσματος νομίμως υφισταμένου, η υπέρβαση του επιτρεπομένου μεγίστου ύψους έως 1 m.

 

Β. Τομέας ΙΙΖ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α. Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2

 

β. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1.5 m.

 

9. Επιτρέπεται σε περίπτωση κατασκευής προσθήκης καθ' ύψος κτίσματος νομίμως υφισταμένου, η υπέρβαση του επιτρεπομένου μεγίστου ύψους έως 1 m.

 

Γ. Στους χώρους κοινής ωφελείας που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7.5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.