Προεδρικό διάταγμα 315/87

ΠΔ 315/1987: Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε εργοτάξια οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 315/1987: Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε εργοτάξια οικοδομών, (ΦΕΚ 149/Α/1987),

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

2. Την από 11/05-06-1987 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

3. Την με αριθμό 422/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο εργοτάξιο, κατά τους ορισμούς των άρθρων 2 και 3 του νόμου 1568/1985, έχουν και οι εργαζόμενοι σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει εργοτάξια τεχνικών έργων στα οποία απασχολούνται πάνω από 100 άτομα.

 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.